VHS Turnov

Termín nejbližšího jednání RS VHS Turnov.

Nejbližší zasedání Rady sdružení VHS Turnov se bude konat ve středu 26. 6. 2019 od 9:30 hodin v Troskovicích v Hospůdce V Podhradí (č.p.42). 

Aktuálně

OSAZENÍ KOULE VĚŽOVÉHO VODOJEMU

11.06.2019

ODSTRANĚNÍ MANGANU Z VODOVODNÍ SÍTĚ TURNOVSKA - osazení koule na věžový vodojem

Ve čtvrtek 6.6.2019 byl učiněn další stěžejní krok v realizaci věžového vodojemu v Ohrazenicích, který je součástí velké investiční akce "Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska".

Na připravené betonové sloupy byla vyzdvižena ocelová koule o průměru 8 m a nosnosti 35 tun, která tvoří zásobárnu pitné vody o objemu 150 tisíc litrů vody.

Dokončení celé akce předpokládáme na konci léta letošního roku, kdy půjde věžový vodojem do provozu. 

Spolu s věžovým vodojemem o výšce 30 m je součástí akce rekonstrukce dvou stávajících zemních vodojemů o akumulaci - první 2 x 300 m3 a druhý 1 x 1000 m3, dále kompletní rekonstrukce areálových rozvodů vodovodních řadů, odpadního potrubí, dvou velkých armaturních šachet, elektriky, oplocení a zpevněných ploch. Rovněž byl při akci rekonstruován hlavní vodovodní přivaděč včetně souběžného rozvodného potrubí z Ohrazenic až do průmyslové zóny na Vesecku v celkových délkách 3,9 km vodovodního potrubí. V současné době již byla zahájena i obnova dotčených komunikací. 

Investorem celé akce je Vodohospodářské sdružení Turnov. Na akci se významně podílí Státní fond životního prostředí ČR, Liberecký kraj, Město Turnov a obec Ohrazenice. 

Zhotovitelem akce je společnost VHS stavby a.s. Jihlava.

 

Celý článek včetně fotodokumentace z osazení koule a videoreportáží najdete na odkazech níže:

https://www.turnovskovakci.cz/fotoreportaze/stavba-unikatniho-vezoveho-vodojemu-bude-dokoncena-na-konci-leta/

https://video.aktualne.cz/z-domova/vodojem-jako-fotbalova-trofej-turnov-ma-novou-dominantu/r~0a215bd0885d11e9a049ac1f6b220ee8/?redirected=1559936228

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-zpravy/219411017000606/

(čas 17:17 hod.)

 

Informace o schválení dokumentů VHS Turnov

28.05.2019

v souladu s § 39 odst. 10) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vám oznamujeme, že Rada sdružení VHS Turnov na svém jednání

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost