VHS Turnov - Audity

Audity

Činnost Vodohospodářského sdružení Turnov, jeho hospodaření, účetnictví, majetek a výsledky jsou každoročně kontrolovány nezávislým auditorem. Audit hospodaření VHS je prováděn pravidelně, vždy v prvním čtvrtletí každého roku - zpětně za předchozí rok. Výsledkem je autorizovaná zpráva nezávislého auditora.

Přiložené soubory

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost