VHS Turnov - ČISTÁ JIZERA I - Jilemnice

ČISTÁ JIZERA I - Jilemnice

Investiční akce Čistá Jizera - město Jilemnice je rozděleno na dva základní objekty:

1/ Výstavba kanalizace o celkové délce 3718,6m v profilech DN100-1200, z toho 398,0m veřejných částí kanalizačních přípojek

2/ Rekonstrukce kanalizace o celkové délce 748,6m v profilech DN150-500, z toho 295,0m veřejných částí kanalizačních přípojek

 

Výstavba a rekonstrukce kanalizace je rozdělena do následujících objektů:

VÝSTAVBA

REKONSTRUKCE

JV1 Výstavba kanalizace Branská ul.

JR1 Rekonstrukce kanalizace ul. Jana Harracha

JV2 Oddělení balastních vod Na Burse a Jungmannova

JR2 Rekonstrukce kanalizace Polní ul.

JV3 Odklonění balastů Na Drahách

 

JV4 Přeložka kanalizace Metyšova ul.

 

JV5 Výstavba kanalizace Hrabačov

 

Město Jilemnice je nejmenší součást projektu Čistá Jizera.

Jedním z dalších cílů této části projektu je odstranit ze stokového systému města Jilemnice balastní (čisté) vody, které zbytečně zatěžují ČOV. Jedná se o různé potoky a vodoteče dříve svedené do kanalizace – např. akce JV2 – vodoteč nad nemocnicí, JV3 - potok Isidor.

Přiložené soubory

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost