VHS Turnov - ČISTÁ JIZERA I - Semily

ČISTÁ JIZERA I - Semily

Výstavba kanalizace:

SV1 Výstavba kanalizace Bavlnářská ul. - Chuchelská ul.

SV2 Výstavba kanalizace – Letná

SV3 Výstavba kanalizace – Bítouchov

SV4 Výstavba kanalizace -Čapkova ul.

SV5 Výstavba kanalizace - Husova ul. 

SV6.1 Výstavba kanalizace - Bořkovská ul., Na Olešce

SV6.2 Výstavba kanalizace - Bořkovská ul., Na Olešce B - XVIIa-1

SV7 Výstavba kanalizace - ul. Mikoláše Alše

SV8 Napojení kanal. - ul. Koštofranská, Na Obci

Rekonstrukce kanalizace:

SR1 Rekonstrukce kanalizace - Na Vinici

SR2 Rekonstrukce kanalizace - Mikoláše Alše

SR3 Rekonstrukce základní kanalizační sítě – Podmoklice

SR4 Rekonstrukce kanalizace - ul. Nad Špejcharem

SR5 Rekonstrukce kanalizace - Na Kruhách,  Tyršova

Náklady stavby (základní SoD):

2009

  43.716.289,- Kč

  (prostavěná skutečnost)

2010

  53.719.295,- Kč

 (prostavěná skutečnost)

2011

  37.547.254,- Kč

 (dle finančního harmonogramu)

CELKEM

134.982.838,- Kč

Celková délka kanalizace je 12 893,80 m včetně 2 501,60 m veřejných částí kanalizačních přípojek. Součástí předmětu díla jsou rovněž přeložky inženýrských sítí.

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost