VHS Turnov - ČISTÁ JIZERA I - Turnov

ČISTÁ JIZERA I - Turnov

Investiční akce Čistá Jizera - město Turnov je rozdělena na 2 základní objekty:

1)      Výstavba kanalizace v celkové délce 15.373,5 m (z toho: gravitační kanalizační řady DN 250 až DN 500 v celkové délce 11.365,5 m, výtlačné kanalizační řady DN 65 až DN 80 v celkové délce 1308,6 m, veřejné části kanalizačních přípojek DN 150 až DN 300 v celkové délce 2.352,5 m a propojení uličních vpustí DN 200 v celkové délce 346,9 m). Tento objekt zahrnuje dále výstavbu čerpacích stanic odpadních vod v počtu 5 ks a obnovu povrchů většiny komunikací v celé šíři.

2)      Rekonstrukce kanalizace v celkové délce 11.237,6 m (z toho: gravitační kanalizační řady DN 250 až DN 1000 v celkové délce 8.279,9 m, výtlačný kanalizační řad DN 65 délce 48,1 m, veřejné části kanalizačních přípojek DN 150 až DN 300 v celkové délce 2.353,4 m a propojení uličních vpustí DN 200 v celkové délce 556,2 m). Tento objekt zahrnuje dále rekonstrukci 7 ks odlehčovacích komor, 1 stávající shybky, přeložky stávajících inženýrských sítí (vodovodu, plynovodu a rozvodů NN) a obnovu povrchů většiny komunikací v celé šíři, a to včetně nového řešení klíčových centrálních ulic.

 Výstavba a rekonstrukce kanalizace jsou rozděleny do následujících objektů:

VÝSTAVBA

REKONSTRUKCE

1.1     Na Stebni

 

Ulice:

 

Skálova, Žižkova, Alej Legií, Husova, Rokycanova, Zborovská, Koněvova, Jeronýmova, 5. května, Ant. Dvořáka, Karla Vika,

Františka Kavana, Partyzánská, Lidická,

Na Hrázce, Tázlerova, Vejrichova, Hruboskalská,

Na Stebni, Výšinka, Valdštejnská, Pod Stránkou,Jiráskova, 1. máje, Palackého

 

1.2     Nudvojovice

1.3.a Hruštice, Károvsko (propojení)

1.3b   Hruštice Károvsko

1.4     Palackého

1.5a   Na Kamenci

1.5b   Durychov

1.9     Kobylka, Bukovina, Dolánky

 

Přiložené soubory

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost