VHS Turnov - ČISTÁ JIZERA II - Lomnice nad Popelkou

ČISTÁ JIZERA II - Lomnice nad Popelkou

Investiční akce Čistá Jizera - město Lomnice nad Popelkou je rozdělena na tři základní objekty:

1/ Výstavba kanalizace o celkové délce 8613,1m DN80-500, z toho 1568,0m veřejných částí kanalizačních přípojek

2/ Rekonstrukce kanalizace o celkové délce 5614,6m DN150-1200, z toho 1825,0m veřejných částí kanalizačních přípojek

Součástí stavby je také rekonstrukce ČOV, zahrnující

   - rekonstrukci odlehčovací komory a lapáku štěrku

   - rekonstrukci hrubého předčištění, jímky shrabků a písku

   - kompletní výměna čistírenské linky do stávající nádrže

   - drobné úpravy kalového hospodářství

   - drobné úpravy provozního objektu, fasáda, střecha

   - rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky

   - částečná výměna elektroinstalace

   - přípojka VN a nové trafo

   - terénní úpravy, liniová vedení oplocení, venkovní osvětlení

Výstavba a rekonstrukce jsou rozděleny do následujících tří objektů:

Projekt Čistá Jizera – město Lomnice n. Pop.

VÝSTAVBA

REKONSTRUKCE

ČOV a BALASTNÍ VODY

LV1 - SO 102 výstavba kanalizace ulice Rváčovská

LR1 - SO 104 rekonstrukce kanalizace U stadionu

LČ1 - Rekonstrukce ČOV

LV2 - SO 105A výstavba kanalizace ulice Smetanova (III)

LR2 - SO 105B rekonstrukce kanalizace ulice Smetanova (II)

LČ2 - SO 106A odvedení balastních vod (MH, BAL3)

LV3 - SO 106B výstavba kanalizace Letná

LR3 - SO 115 rekonstrukce kanalizace ulice Seifertova

LČ3 - SO 114A výstavba kanalizace ulice Přímá

LV4 - SO 108A výstavba kanalizace Na Větrově

 

LČ4 - SO 116A výstavba stoky B (Nepokoj)

LV5 - SO 108B výstavba kanalizace ulic Jeronýmova, Borovského, Třebízského, Úzká

 

LČ5 - SO 117 odvedení balastních vod BAL1

LV6 - SO 111 výstavba kanalizace Horní Lomnice

 

LČ6 - SO 114B rekonstrukce kanalizace ul. Přímá

LV7 - SO 111A výstavba kanalizace ulice A. Staška

 

LČ7 - SO 116B rekonstrukce stoky B (Nepokoj)

LV8 - SO 112 výstavba kanalizace Hrádka

 

 

LV9 - SO 113 výstavba kanalizace Žižkov

 

 

 

Jedním dalších cílů Čisté Jizery v Lomnici n. Pop. je odstranění balastních vod z kanalizace, a to hlavně tzv. Nepokoje a jeho přítoků od kopce Babylon. Odstranění balastů je podmínka pro rekonstrukci ČOV.

Samotná ČOV je nyní (po cca 10 letech provozu) v havarijním stavu a její rekonstrukce je nevyhnutelná. Původní kapacita 20tis. EO (ekvivalentních obyvatel) se rekonstrukcí sníží na 5,5tis. EO. Původně byla ČOV dimenzovaná na čištění průmyslových vod, které již na ČOV v současném stavu nejsou čištěny (ukončení činnosti nebo vlastní čištění).

Po dokončení kanalizace bude provedena kompletní obnova povrchů všech dotčených komunikací a chodníků – svou tvář např. změní Školní náměstí apod. V souběhu proběhne také ve velké většině ulic rekonstrukce veřejného osvětlení.

Přiložené soubory

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost