VHS Turnov - Základní dokumenty a vnitřní směrnice

Základní dokumenty a vnitřní směrnice

Hlavními dokumenty VHS Turnov jsou zřizovací listiny:

Dalšími důležitými dokumenty, které patří ke zřizovacím listinám, je jmenování předsedy Rady sdružení VHS Turnov a ředitelky VHS Turnov, což jsou statutární zástupci sdružení, které jmenuje usnesením Rada sdružení. Jmenování vedení VHS jsou ke stažení v následujících odkazech: 

Jmenování předsedy RS

Jmenování ředitelky VHS

Generální pověření ředitele svazku VHS

 

 

Následující dokumenty jsou potvrzením o existenci VHS Turnov a jeho registraci u Krajského úřadu Libereckého kraje, Českého statistického úřadu a finančního úřadu. Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí v následujících odkazech:

 

Provozování vodohospodářského majetku je smluvně ohraničeno Koncesní smlouvou o provozování vodohospodářského majetku mezi SčVK, a. s. a VHS Turnov.

Koncesní smlouvě předcházelo zpracování Koncesního projektu.

 
 

V květnu 2009 schválila Rada sdružení VHS Turnov oficiální pravidla pro organizování výběrových řízení na zhotovitele staveb a dodavatele služeb pro Vodohospodářské sdružení Turnov, kterých cílem je kvalitní a maximálně transparentní výběr obchodních partnerů a správné uskutečňování zakázek. Oficiální pravidla naleznete pod následujcím odkazem:

Vodohospodářské sdružení zajistilo ve spolupráci s provozní společností vypracování podrobných technických standardů vodohospodářských staveb, které si můžete prohlédnout na následujícím odkazu:

 

Také jsou vypracovány směrnice pro zpracování předávací geodetické dokumentace, která je jednou z nutných podmínek pro převzetí staveb prozovovatelem do provozování:

Dále VHS zajistilo ve spolupráci s provozní společností vypracování plánu financování a obnovy majetku, které si můžete prohlédnout na následujícím odkazu:

Koncepce a cíle VHS Turnov:

Přiložené soubory

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost