VHS Turnov - Dozorčí rada

Dozorčí rada

Dozorčí rada sdružení ( dále jen Dozorčí Rada ) má 5 členů. Do Dozorčí rady volí rady pěti největších členů své zástupce, pokud si tuto pravomoc nevyhradí jejich zastupitelstva. Dozorčí rada se schází na jednání přibližně 4x ročně. Její náplní je výkon kontrolních činností a projednávání klíčových otázek VHS.

Funkční období Dozorčí rady je čtyřleté.

Dozorčí rada sdružení zejména dohlíží na činnost ředitele a na celkovou činnost svazku, je povinna prozkoumat roční účetní závěrku a výroční zprávu o majetku svazku před jejím předložením Radě sdružení.

 

 

Město, obec Jméno, titul Email
Semily Vladimír Šimek simek@mu.semily.cz
Turnov Jiří Mikula info@pekarnamikula.cz
Jilemnice Petr Hanuš hanus.voda@tiscali.cz   
Rokytnice n.J.   Alexandra Olaszová aola@seznam.cz
Lomnice n.P. Ing. Jiří Pochop pochop@mu-lomnice.cz

Důležité odkazy 

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost