VHS Turnov - Přihlášení do Intranetu

Přihlášení do Intranetu
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY RADY
Vzhledem k úpravám webových stránek byla přihlašovní jména změněna na Váš kontaktní email, čili do políčka "Přihlašovací e-mail" vložte prosím Váš e-mail. Hesla zůstala zachována

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost