VHS Turnov - Klíčová legislativa

Klíčová legislativa

Veškeré činnosti spojené s vodohospodářskou infrastrukturou se řízí zejména následující legislativou:

 

Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Vyhláška 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon 274/2001 Sb.

Zákon 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost