VHS Turnov - Naše rady

Naše rady

 

Vlastník a provozovatel vodohospodářské infrastruktury:

Často se setkáváme s dotazem, kdo je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a kdo provozní společností, a jaké je rozdělení jejich úloh.

Vodohospodářské sdružení Turnov působí již od roku 1996 v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury a je vlastníkem vodohospodářského majetku 19 obcí a měst Libereckého kraje. V koordinaci se svými členskými obcemi a městy zajišťuje VHS rozvoj a obnovu vodohospodářské infrastruktury v souladu s platnou legislativou.

Provozování svého majetku svěřilo Vodohospodářské sdružení Turnov dlouhodobou smlouvou své provozní společnosti, Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s. (SčVK, a. s.). Více informací o provozovateli naleznete na www.scvk.cz.

Jako zákazník – odběratel vody se proto můžete na provozovatele obrátit v následujících případech:

- smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
- výše finančních záloh a vyúčtování spotřeby
- nahlašování stavu vodoměru
- informace o poruchách, odstávkách a dalších provozních událostech na vodovodní a kanalizační síti

 

 

Povinnosti vlastníka objektu - legislativa po 1.1.2008:

Důležité informace o nakládání s vodami a s tím spojená legislativa a povolení, jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Odkaz: www.zanikpovoleni.cz

 

Vodné a stočné:

Definice vodného a stočného, kdy na něj vzniká právo:

Vodné - je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.

Stočné - je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.

 

Vliv navýšení sazby DPH na cenu vodného:

V následujícím dokumentu se dočtete, jak se po 1. lednu 2008 odrazí nárust základní sazby DPH z 5% na 9% na fakturovaných cenách vodného a stočného: Dokument ke stažení

 

Jakou vodu pít - balenou, nebo z vodovodu:

Pokud máte dilema, jakou vodu je lepší pít (jestli z kohoutku, nebo balenou), v následujícím dokumentu se dočtete výhody a nevýhody obou vod: Dokument ke stažení

 

 

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost