VHS Turnov - News

Rekonstrukce vodojemů v Benešově u Semil

Letos na jaře byly dokončeny poslední nedodělky úplné rekonstrukce dvou klíčových vodojemů, jejichž stavební stav   byl bez nadsázky kritický. VDJ Starý byl postaven v 30. letech minulého století a akumuluje 50 m/3. VDJ Nový je o padesát let mladší a má dvě akumulační komory, každou o velikosti 100 m/3.

Vodohospodářské sdružení Turnov připravilo jejich obnovu podle stejných zásad jako u dalších objektů na svém území. Vždy realizujeme úplnou rekonstrukci najednou – tedy stavební i technologickou část. Kvůli pitné vodě používáme špičkové materiály a snažíme se i o zásadní posun ve vzhledu objektů.

Dodavatelem stavby byla firma Vodaservis s.r.o. ze Žďáru na Sázavou. Osvědčená technologická firma měla mírné problémy v dodržení průběžných časových lhůt ve stavebních pracích, na které si najímala subdodavatele. Akce byla současně velmi složitá tím, že samozřejmě nesmělo být omezeno zásobování vodou v obci,  a proto  stavba probíhala postupně a vždy za provozu  jednoho z vodojemů. Nakonec však firma celou akci dotáhla do úspěšného konce.

Vlastní dílo stálo 3,5 mil. Kč. K tomu jsme  za projekčních a další přípravné, či inženýrské činnosti zaplatili dalších cca  0,4 mil. Kč. VHS Turnov je velice úspěšné v získávání dotací, a tak jsme i na tohle dílo získali dotaci ve výši 2 mil. Kč od Libereckého kraje. Zbytek byl hrazen z vybraného vodného a stočného na území VHS Turnov, obec nemusela přidat ze svého rozpočtu ani korunu.

V letošním roce se na VHS Turnov připravujeme na další aktivity v obci v příštích letech. Oba vodojemy mají přístup jen po cizích pozemcích, a proto máme naprojektován potřebný nový přístup včetně jejich oplocení a dalších venkovních úprav areálu. Letos bychom měli získat po komplikovaných jednáních stavební povolení a příští rok areál dokončit. Na tuto etapu už nám podle pravidel financování našeho svazku bude muset trochu přispět obec. Letos ještě opraví provozní pracovníci zcela dožilou část vodovodu pod kravínem.

V obci nevlastníme dílčí kanalizační síť, a proto se v dalších třech letech chceme zaměřit na úplnou obnovu velké části vodovodní sítě. Obec potřebuje na rok cca 35 tis. m/3. Pro bezproblémové zásobování musíme částečně  zkapacitnit všechny 4 zdroje, na dvou vyhlásit ochranná pásma, opravit vodojem Strážník a hlavně přeměnit staré ocelové vodovody, kterých je v obci skoro nejvíce na našem území.  S vodovody začneme pravděpodobně v lokalitě  Pod Mošnou a čeká nás odhadem výměna řadů o celkové délce cca 3 km.

      

Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Vytvořeno: 12.06.2017 Změněno: 12.06.2017

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost