VHS Turnov - News

Vodohospodářské investice na Károvsku

Letošní investiční plán Vodohospodářského sdružení Turnov obsahuje tři účelově odlišné investice na jednom území města. Nyní se zahajuje poslední z nich, a proto se Károvsko stalo na pár měsíců jedním velkým staveništěm.  

Největší akcí je dokončení areálu vodojemů. V loňském roce jsme úspěšně provedli úplnou rekonstrukci větší vodojemu o akumulaci 1000 m³ za cca 5,7 mil. Kč. Letos máme přestavět menší vodojem o akumulaci 650 m³. Navíc náš však čeká náročná výměna cca 200 m trubního vedení v areálu, proměna venkovních ploch a zprovoznění systému řízení. Stavbu provádí firma ŠEBESTA – VHS, v.o.s. z Jablonce nad Nisou. Letošní rozsáhlejší etapa byla vysoutěžena za 9,2 mil. Kč. Na stavbě již řešíme první velké komplikace, protože stavební část objektu byla ve skutečnosti ještě v horším stavu, než ukazovaly průzkumy. Věříme však, že vysoké stavební tempo povede k dodržení termínu dokončení celého areálu na konci října letošního roku. Kompletní proměna areálu vodojemů je investičně velmi náročná – 15 mil. Kč. Je plně hrazena z vybraného vodného a stočného, protože na ni nelze získat žádnou dotaci. A to ještě letos přestaneme provozně využívat třetí objekt v areálu – historický věžový vodojem. Protože jde o krásnou budovu historicky spjatou s Turnovem, tak ji plánujeme v příštích letech proměnit ve vodárensky vzdělávací a volnočasové centrum.  

Druhou investicí je oprava vodovodu pro zástavbu obytných domů na Károvsku. Akce byla připravena jako reakce na časté stížnosti obyvatel, když nebyl dožilý potrubní systém schopen zabezpečit dostatečný tlak vody v objektech. Akce stojí 5 mil. Kč, na obnovu páteřní komunikace přidá necelých 700 tis. Kč město Turnov. Dodavatelská firma Stavoka Kosice, a.s. staví velmi kvalitně a má časový náskok. Problémy se nevyskytují, a tak bychom měli během srpna 800 m vodovodu dokončit.

Třetí investicí je příprava další etapy budoucí nové bytové zóny. Naše etapa je jednoduchá – postavit na zelené louce 100 m kanalizace, 200 metrů vodovodu a 17 přípojek pro pozemky, které město prodalo v dražbě. Stavbu zahajuje firma Janoušek IS, s.r.o., Liberec.  Bude stát 2,1 mil. Kč, z nichž 80 % uhradí podle pravidel financování město Turnov. V září, po dokončení naší činnosti, převezme staveniště město a s vybranou firmou dokončí komunikace a další sítě v nich.

Vytvořeno: 14.06.2017 Změněno: 14.06.2017

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost