VHS Turnov - News

Schválený rozpočet na rok 2018

Zpráva o schváleném rozpočtu na rok 2018

Rozpočet na rok 2018 schválila RS VHS Turnov na jednání dne 12.2.2018 18hlasy všech přítomných. Předpokládané příjmy jsou ve výši 305 915 75,- Kč, výdaje 311 748 933,- Kč a financování 5 833 178,-Kč. Největší investiční akce z celkového objemu peněz 311,7 mil. Kč se uskuteční v Turnově 132,8 mil. Kč, Jilemnici 56,1 mil. Kč, Semilech 28,5 mil. Kč, Rokytnici n. J. 19,8 mil. Kč a Lomnici n. P. 19,8 mil. Kč.

 

Vytvořeno: 08.03.2018 Změněno: 08.03.2018

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost