VHS Turnov - News

PŘEPEŘE – REKONSTRUKCE VODOVODU

Turnov, Ohrazenice, Přepeře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Nádražní a vodovodu v Přepeřích – I. etapa

Informace k zahájení stavby rekonstrukce vodovodu v Přepeřích

 

 

 

 

Vážení,

níže Vám zasíláme základní údaje k dlouhodobě připravované vodohospodářské stavbě, která bude v nadcházejících dnech zahájena ve Vaší lokalitě.

Obecné info k celé stavbě:

Na jaře letošního roku byly zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Turnově v Nádražní ulici a Ohrazenicích. Stavba je v úseku Nádražní ulice těsně před dokončením, do konce června dojde k pokládce provizorního asfaltu do rýhy, komunikace v Nádražní ulici bude znovu obousměrně zprovozněna, i když v užším pásu. Bude zrušen provizorní nájezd na rychlostní komunikaci u bývalého Fordu. Zhruba od poloviny července se bude rekonstruovat vodovod v Ohrazenicích v části od křižovatky na průtah, až ke kruhovému objezdu v Ohrazenicích na Pyrámu. Práce zde budou prováděny na semafory. Veškeré práce na VH sítích budou ukončeny do konce srpna 2018.

Info ke stavbě v Přepeřích:

Práce v Přepeřích budou zahájeny v sobotu 30. 6. 2018 odfrézováním části komunikace v úseku, kde bude rekonstruován vodovodní řad. Jedná se o pravou stranu komunikace směrem od Turnova do Přepeř (od začátku obce cca 800 m). Celá trasa vede v hlavní komunikaci v Přepeřích přes náves – viz mapový zákres. Vlastní výkopové práce budou ihned navazovat, v zásadě se ale naplno rozběhnou ihned po červencových svátcích. Práce budou prováděny na semafory, komunikace bude tedy průjezdná v obou směrech.

Součástí akce je také přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Pokud bude Vaše přípojka způsobilá (bude provedená z plastu - bude přepojena bezplatně v rámci stavby). Pokud bude Vaše stávající vodovodní přípojka nezpůsobilá (bude provedena z oceli, železa, atd. - musí si vlastník přepojované nemovitosti zajistit u zhotovitele stavby nebo provozovatele SčVK, a.s. její výměnu až po vodoměr), v tomto případě Vás na to stavba při provádění prací upozorní (bude zjištěno až po výkopu v místě přípojky). Konkrétní řešení přepojení přípojek bude zhotovitel stavby nebo technický dozor konzultovat přímo na místě s vlastníkem nebo zástupcem jednotlivého objektu.

Investorem rozsáhlého díla je Vodohospodářské sdružení Turnov. Na akci finančně přispívají další subjekty -  Město Turnov, obec Ohrazenice, obec Přepeře a Liberecký kraj. 

Na akci naváže připravovaná rekonstrukce kompletní silnice a chodníků, jejímž hlavním investorem je Liberecký kraj. Obnova komunikací může být zahájena již na podzim letošního roku, ale hlavní práce proběhnou pravděpodobně až v první polovině 2019. V současné době probíhá samostatná soutěž LK na zhotovitele stavby komunikace.

Termín stavby vodovodu v Přepeřích:            30. 6. - 31. 8. 2018

Zhotovitel stavby:                                             MIZERA – STAVBY, a.s., Lomnice nad Popelkou

Cena celé stavby:                                             28,4 mil. Kč bez DPH, z toho Přepeře 4,8 mil. Kč

 

Stavební práce nebudou mít vliv na svoz komunálního odpadu ani na autobusové linky. Vše bude probíhat v obvyklých termínech.

Veškerá omezení budou na nezbytně nutnou dobu. Věříme, že omezený dopravní režim během tohoto období Vám nezpůsobí zásadní potíže, a že vzájemnou ohleduplností dospějeme ke zdárnému dokončení stavby.

V případě jakýchkoli nejasností a dotazů se můžete obrátit na odpovědné osoby v následujícím seznamu

kontaktů:

Hlavní dodavatel

stavby:                  

   MIZERA – STAVBY a.s.

Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Stavbyvedoucí:

Vít Čapek

tel. 606 758 153, e-mail: vit.capek@mizera-stavby.cz

Mistr:

Ondřej Hendrych

tel. 606 758 152

Technický dozor stavebníka: 

Jiří Vocásek

Modřišice - Turnov

tel. 606 606 940, e-mail: jiri_vocasek@mybox.cz

Investor (stavebník):

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

  Zástupce investora: Andrea Bímová

tel. 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

Obec Přepeře

 Obec Přepeře

Přepeře č. p. 229, 512 61

Starosta obce: Ing. Luděk Sajdl

tel. 724 159 222, email: starosta@prepere.cz

Jménem celého realizačního týmu Vám děkujeme za pochopení a omlouváme se za ztížené životní podmínky.

V Turnově dne 26. 6. 2018

Andrea Bímová, VHS Turnov

 

Zákres trasy vodovodu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno: 27.06.2018 Změněno: 10.09.2018

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost