VHS Turnov - News

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska - tisková zpráva VHS Turnov

TISKOVÁ ZPRÁVA VHS TURNOV


Název akce: „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“

 

 

 

Investorem je Vodohospodářské sdružení Turnov, dobrovolný svazek obcí

Generální zhotovitel: VHS stavby, a. s., Jihlava

Projektanti: Radek Hnát – VAK PROJEKT, Turnov, PROFES PROJEKT, Turnov, Civil Engineering, Rovensko pod Troskami

Provozovatel vodovodu a kanalizace: SčVK Teplice, oblastní závod Turnov


Termíny stavby: 02/2018 – 06/2019

Cena: 68,9 mil. Kč bez DPH


Spolufinancující subjekty: SFŽP ČR – Operační program Životní prostředí, Liberecký kraj, město Turnov, obec Ohrazenice.

 

Cílem náročného a technicky složitého díla je výstavba přivaděče pitné vody včetně rozvodné sítě vodovodů v průmyslovém areálu Vesecko v celkové délce 3,9 kilometru a kompletní rekonstrukce areálu vodojemů v Ohrazenicích. Součástí celkové přeměny areálu, který je důležitou součástí vodovodní sítě Turnova i napojených okolních obcí, je také výstavba nového věžového vodojemu. Ten se určitě stane technickou dominantou Turnovska, a to nejen díky technologické náročnosti výstavby a jeho budoucí užitečnosti, ale samozřejmě i díky své 30metrové výšce. Velkým společenským přínosem se již při jeho přípravě stala skutečnost, že se na rozhodnutí o jeho konečném atraktivním vzhledu podílela také široká veřejnost včetně mnoha dětí formou ankety pořádané při slavnostním otevření Vodovodní stezky v Turnově.
Dokončení díla je plánováno na červen 2019. Jde o aktuálně největší stavbu z veřejných zdrojů na Turnovsku. Největší podíl – 29 mil. Kč – bude hrazen z evropských a národních zdrojů z prostředků Operačního programu Životní prostředí, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Jen o málo menší část peněz uhradí z vlastních zdrojů investor. Na akci se také finančně podílejí: Liberecký kraj (8 mil. Kč), město Turnov (10 mil. Kč) a obec Ohrazenice (1 mil. Kč).


Jako subdodavatelé zde pracují zejména firmy: ZIKUDA Turnov – vodovody, Kovo Perner, Český Dub – koule vodojemu a schodiště a STASELI Mladá Boleslav – betonové konstrukce. Důležitý autorský dozor při vlastní stavbě věžového vodojemu zastává jeho autor, Ing. Petr Chval z firmy PROFES PROJEKT, Turnov.


V současné době je již za svoji polovinou rekonstrukce prvního současného vodojemu o velikosti 2 x 300 m³. Na konci října bude vodojem zprovozněn a budou zahájeny práce na rekonstrukci druhého vodojemu – většího z obou – o velikosti 1.000 m³. Na sousedním třetím novém věžovém vodojemu jsou již prakticky zhotoveny všechny náročné betonářské práce. Zejména instalace šesti atypických betonových sloupů byla technicky a organizačně velmi náročná.


V říjnu bude na staveništi probíhat kompletace koule vodojemu (objem 150 m³), která bude poté vyzdvihnuta na betonovou korunu vodojemu. Následně bude dokončeno schodiště vodojemu a budou zahájeny práce na technologii, zasklení spodní vstupní části i schodiště a na izolaci koule vodojemu včetně speciální krytiny. O termínu ukončení prací v letošním roce rozhodnou klimatické podmínky. Na jaře by na věžovém vodojemu měly probíhat už jen dokončovací práce.


Výstavba vodovodů probíhá rychleji, než jsme očekávali. V současné době jsou stavební čety již v areálu Vesecka, kde budou plynule pokračovat ve výstavbě vodovodního přivaděče a postaví zde i nové rozvodné řady pro všechny firemní objekty. Pokud bude počasí příznivé, tak by měly být všechny vodovody již letos dokončeny. Na jaře příštího roku budou obnoveny všechny výstavbou zasažené povrchy komunikací.


Dokončené dílo bude významným přínosem pro spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou. Vodárenským cílem je odstranění manganu z vodního zdroje v Záborčí u Turnova. Tento zdroj bude odstaven a díky výstavbě věžového vodojemu a novým vodovodům bude část města zásobována z významnějších a bezpečnějších hlavních zdrojů – z Dolánek nebo Nudvojovic. Stavba odstraní také dnešní významná rizika havárií při zásobování pitnou vodou v celé průmyslové zóně, v níž pracují stovky lidí. Kompletní rekonstrukce dnešních vodojemů přinese vyřešení dalšího velkého problému ve vodárenské síti celého Turnovska.

 


Ing. Milan Hejduk, VHS Turnov

 

7. 9. 2018

Vytvořeno: 10.09.2018 Změněno: 10.09.2018

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost