VHS Turnov - News

Zpráva o schváleném rozpočtu VHS Turnov na rok 2019

Zpráva o schváleném rozpočtu na rok 2019

Rozpočet na rok 2019 schválila RS VHS Turnov na jednání dne 13.2.2019 24 hlasy všech přítomných. Předpokládané příjmy jsou ve výši 230 751 567,- Kč, výdaje 257 172 020,- Kč a financování 26 420 453,-Kč.

Největší investiční akce z celkového objemu peněz 229,3 mil. Kč se uskuteční v Turnově 85,3 mil. Kč, Jilemnici 31,5 mil. Kč a Semilech 50,3 mil. Kč.

Vytvořeno: 22.02.2019 Změněno: 22.02.2019

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost