VHS Turnov - News

Tisková zpráva - volby představitelů VHS Turnov

NOVĚ ZVOLENÍ PŘEDSTAVITELÉ VHS TURNOV

 

Na posledním jednání Rady sdružení VHS Turnov byla provedena volba do řídících pozic svazku. Předsedou Rady sdružení se stal místostarosta města Lomnice nad Popelkou ing. Zdeněk Rajm. Dlouholetým místopředsedou pak zůstává starosta Rokytnice nad Jizerou ing. Petr Matyáš. Nový předseda zná dokonale problematiku vodárenství i tým pracovníků VHS Turnov, a proto byla jeho volba logickým krokem. Navíc se aktivně se zapojil do příprav budoucího provozování majetku od 2021.  Oba dva pánové doplnili do trojice volených  představitelů svazku nového předsedu dozorčí rady, kterým se stal pan Mgr. Stanislav Pěnička, kterého do dozorčí rady nominovalo město Semily.

 

Na jednání Rady sdružení byla také vytvořena nová pozice ředitele svazku, do které Rada sdružení jmenovala ing. Milan Hejduka. Současně bylo schváleno generální pověření k výkonu činností, kterou společně udělili ing. Hejdukovi nově zvolený pan předseda Rady sdružení a paní ředitelka sdružení Červová. Díky generálnímu pověření bude moci ing. Hejduk vykonávat i nadále řídící pravomoci a mít zodpovědnost za chod VHS Turnov v prakticky nezměněné pozici, jako tomu bylo doposud. Tyto kroky byly učiněny proto, že výkon řídících pravomocí a řešení s tím spojených úkolů lze s ohledem na velikost svazku a množství řešených otázek kvalitně naplnit jen při plném a každodenním  pracovním zatížení. Protože jsou starostové spokojeni s dlouholetou  činností ing. Hejduka v čele velice úspěšného organizace a prakticky neměli jinou personální alternativu, tak byla společně dohodnuta tato úprava formy řízení a zastupování svazku.    

 

Vytvořeno: 11.04.2019 Změněno: 15.04.2019

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost