VHS Turnov - News

Vztah Města Turnova a svazku

VZTAH MĚST A OBCÍ S NEJVĚTŠÍM ČLENEM SVAZKU – MĚSTEM TURNOV

Turnov je největším členem ze všech našich 22 měst a obcí. Jako zakladatel svazku byl vždy vůdčí silou ve VHS a pozitivním tahounem jeho rozvoje. Na jeho území je třetina z celého majetku svazku. Proto také všichni starostové schvalují každoročně z rozpočtu VHS na akce v Turnově nejvíc peněz a nejvíc dotací bylo logicky získáno pro turnovské aktivity.  Četné a rozsáhlé vodohospodářské investice posunuly Turnov na daleko vyšší úroveň kvality a spolehlivosti provozu.  Přesto se město necítí v posledních letech v našem svazku spokojeně. Pan Mikula chytře zvolil za své komunální téma cenu vodného a stočného a pan starosta Hocke by zase rád získal pro Turnov ve svazku větší podíl na jeho řízení. Své cíle překládali v minulých letech v různých formách zastupitelům, kteří je díky častému opakování postupně přijali za svůj cíl také. A tím se roztočil kolotoč divného partnerství posledních let.  Vedení Turnova se snaží své cíle prosadit, starostové ostatních měst a obcí ani vedení VHS nejsou na zvláštní kroky města připraveni a musí na často se měnící postupy a stanoviska Turnova v zájmu zachování kvality a úspěšnosti celého svazku opakovaně reagovat.

Nové vztahové problémy na sebe nenechaly dlouho čekat ani po podzimních komunálních volbách a následném zvolení nového pana místostarosty Turnova. Nejdříve město vydalo nepravdivé a očerňující informace o projednávání ceny vodného a stočného. Dalším tématem byla všemi starosty dohodnutá úprava stanov, kdy pan starosta Hocke a pan Mikula změnili svůj postoj a dodatek stanov nakonec nedoporučili zastupitelům schválit. A naposledy pak šlo o nominaci členů do řídícího orgánu svazku -  Rady sdružení, kdy jsem jako dlouholetý představitel svazku nezískal nadále důvěru nově zvoleného zastupitelstva města a pan starosta Turnova ing. Hocke navíc sám odstoupil z členství v radě sdružení. Všichni starostové samozřejmě respektují rozhodnutí zastupitelů Turnova, na která mají jednoznačně právo. Jsou však přesvědčeni, že kdyby opravdu město Turnov chtělo pozitivně komunikovat s ostatními městy a obcemi, jak stále veřejně deklaruje, tak demokraticky vyslyší jejich prosby a nepřijímá taková rozhodnutí.  Starostové se proto snažili  upozornit,  že poslední postupy vedení města z jejich pohledu rozhodně nenaplňují hlavní zásadu platného turnovského koaličního prohlášení: "chceme rozvíjet dobré sousedské vztahy se všemi členy sdružení". Bohužel  nebyli  vyslyšeni.

Zcela nepřirozená je zejména skutečnost, že ing. Hocke odmítl odpovědnost za chod a řízení VHS Turnov, tedy organizace velmi důležité pro každodenní chod města. V nejužším radničním vedení města nemá nyní vodárenství nikdo v řídící kompetenci a pan starosta nechce zastupovat své město v řídící radě sdružení. Takto nepostupuje žádné jiné město a určitě to bude činit nejen VHS, ale zejména městu do budoucna problémy. Město Turnov přišlo navíc logickým vývojem událostí o pozici předsedy svazku, kterou přirozeně od počátku existence VHS  jako největší člen svazku drželo. Obě události rozhodně nenaplňují další dlouhodobý deklarovaný cíl z koaličního prohlášení o potřebě posílení pozice Turnova uvnitř VHS.

Představitelé ostatních členů svazku jsou přesvědčeni, že k vylepšení pozice Turnova může úplně jednoduše a navíc okamžitě přispět zejména samotné vedení města. Stačí, když bude předkládat svým zastupitelům úplné a pravdivé informace o jednotlivých otázkách vodohospodářské problematiky, nebude problémy řešit v izolaci vodohospodářského výboru a umožní zastupitelům diskusi s vedením VHS.  Pak dojde k naprosto normální pozitivní spolupráci, které jsme byli v březnu svědky, když po řádném projednání schválili turnovští zastupitelé jednohlasně zásadní rozhodnutí o budoucnosti provozování od roku 2021 formou koncesního vztahu, a to ve shodě se všemi ostatními městy a obcemi. Naopak poslední přijaté deklarativní usnesení ZM o požadavcích Turnova do budoucnosti VHS, které bylo zastupitelům navrženo opět bez detailních podkladů a řádného projednání, bude již od počátku komplikovat činnost novým zástupcům města v Radě sdružení. A bylo by určitě také vhodné, aby město, které neustále veřejně deklaruje ochotu maximálně spolupracovat s ostatními a své jasné rozhodnutí zůstat i nadále ve společném svazku, nezadávalo za své peníze studie, které v zásadě řeší problémy a otázky spojené s budoucím vystoupením města z  VHS Turnov.

Na druhou stranu členové Rady sdružení pozitivně přijali rozhodnutí zastupitelů Turnova, kteří se velice brzy rozhodli zrušit nově ustanovenou pozici třetího místostarosty vytvořenou přímo na míru pro pana Mikulu. V této souvislosti je potřebné upozornit, že pan Mikula byl vrcholným představitelem VHS – předsedou dozorčí rady -  v letech 2014 – 2018 a není tedy vůbec žádným nováčkem. Za celou dobu nepředložil Radě sdružení žádný uskutečnitelný návrh, kterým by dosáhl naplnění alespoň některého ze svých osobních předvolebních cílů. Naopak velmi často útočil na svazek, který měl jako statutární představitel zastupovat, chránit ho a snažit se o jeho posílení. Navíc se poslední dva roky dozorčí rada pod jeho vedením scházela se jen  zcela výjimečně a přestala vyvíjet potřebnou činnost. Po jeho jednoznačně neúspěšném čtyřletém působení ve VHS proto bylo pro všechny velkým překvapením, že jej povolební koaliční jednání s vítězem voleb v Turnově naopak vyneslo až do funkce místostarosty řešícího vodohospodářství a navíc nově placeného z rozpočtu města. Již po pár týdnech bylo všem jasné, že jde o dlouhodobě neudržitelný krok, protože pan Mikula zachoval své postupy i v nové pozici zcela obdobné jako minulé čtyři roky v pozici předsedy dozorčí rady. Ale aby nebylo podivných rozhodnutí turnovské radnice málo, tak poslední informace od pana starosty říká, že pan Mikula bude i nadále po odchodu z radnice řídit za město zásadní a koncepční otázky vodárenství a tentokráte z pozice předsedy výboru zastupitelstva. Dále nám oznámil, že staronovým partnerem pro společné investice bude opět on a noví členové Rady sdružení za Město Turnov, kteří mají všechny řídící pravomoci, budou docházet na  pracovní jednání, jen když budou mít čas.  Uvidíme, jak toto neobvyklé řešení, kdy představitelé města opustili řídící radu sdružení a zároveň budou řídit dál vodárenství za Turnov, bude fungovat.

Osobně jsem přesvědčen, že by také pomohlo, kdyby vedení města omezilo vydávání tiskových zpráv a mediálních vzkazů obyvatelům i všem ostatním členům svazku. A to zejména z důvodu, že je pro autory obtížné  formulovat vysvětlení a obhajobu na své kroky. Proto čteme často překroucené, nebo nevyvážené informace.  A dokonce jsme byli opakovaně svědky, jak byly již vydané zprávy z webu města stahovány a přepisovány.  Jsem přesvědčen, že je daleko víc potřebné soustředit se na obnovení konkrétní spolupráci s týmem VHS ve prospěch samotného města. Určitě není dobře, když vedení města v posledním půl roce až na úplné výjimky naprosto přerušilo osobní pracovní kontakt s VHS.

Společně máme před sebou zásadní úkoly pro každodenní chod města – obnovit technologické celky čistírny odpadních vod, realizovat vodohospodářsky náročná díla odstranění manganu z vodovodní sítě Turnova a výměny sítí v okolí viaduktu na Nádražní ulici.  V příštích letech také musíme standardně spolupracovat na společné obnově mnoha důležitých městských komunikací a na obnově vodojemů i všech zdrojů vody.

Zablesklo se však možná i na lepší časy. Na poslední a volební Radě sdružení probíhala klidná pracovní diskuse a nově jmenovaní zástupci Turnova se dokonce shodli s ostatními na přijatých usneseních. Proto starostové ostatních měst a obcí věří, že si Turnov nastaví vůči VHS daleko lepší model spolupráce, než byl nyní a opět budeme společně pracovat ve prospěch města i celého svazku.  

 

Ing. Milan Hejduk , ředitel svazku, Vodohospodářské sdružení Turnov

Vytvořeno: 12.04.2019 Změněno: 15.04.2019

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost