VHS Turnov - News

Informace o schválení dokumentů VHS Turnov

v souladu s § 39 odst. 10) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vám oznamujeme, že Rada sdružení VHS Turnov na svém jednání

dne 14. 5. 2019 pod číslem usnesení RS č. 54/2019 schválila:

 

  • Zprávu o kontrole hospodaření VHS Turnov za rok 2018,
  • Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2018.

 

 

Vytvořeno: 28.05.2019 Změněno: 28.05.2019

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost