VHS Turnov - Obecné informace

ČISTÁ JIZERA obecné informace

VHS Turnov v roce 2004 řešilo vedle plnění standardních povinností vlastníka infrastruktury další zásadní otázku - rozšíření svazku o další města semilského okresu (Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou) s cílem sdružit jednotlivé investory pro podání žádosti o finanční prostředky z EU. Výsledkem tohoto procesu je projekt "Čistá Jizera".

Cílem projektu Čistá Jizera je dořešení odkanalizování a čištění odpadních vod v souladu se směrnicemi Evropské unie 91-271 EHS a 86-278 EHS, v pěti členských městech v povodí řeky Jizery. Jedná se o dostavbu a rekonstrukce kanalizací v Turnově, Semilech, Jilemnici, Rokytnici nad Jizerou a Turnově. V Lomnici nad Popelkou je řešena i rekonstrukce ČOV a v Rokytnici n. Jiz. projekt zlepšení  kvality a zásobování pitné vody.

Tato stavba byla spolufinancována z prostředků Evropské unie Operačním programem Životní prostředí.

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost