VHS Turnov - Orgány VHS

Orgány VHS

Klíčovým orgánem VHS Turnov je Rada sdružení. Ze znění stanov vyplývá její základní rozhodovací pravomoc, která je ještě posílena tím, že představitelé VHS ( ředitelka a předseda Rady sdružení ) zvykově nevyužívají osobních pravomocí daných stanovami a předkládají absolutní většinu otázek k rozhodování přímo na jednání Rady sdružení. Většinu otázek chodu VHS Turnov proto projednává a schvaluje Rada sdružení, která se schází cca 10 x ročně.

Dalším důležitým orgánem je Dozorčí rada, která má za úkol zejména provádět standardní kontrolní činnost a předjednávat některé - stanovami dané - otázky před vlastním jednáním Rady sdružení. 

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost