VHS Turnov - Rada sdružení

Rada sdružení

Rada sdružení VHS Turnov je nejvyšším orgánem svazku. Sdružení řídí na svých pravidelných jednáních, které se konají přibližně jednou měsíčně. Přijímá formou schvalování  absolutní většinu základních rozhodnutí k chodu organizace. Ke každému usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů rady.

Členy Rady sdružení jsou starostové obcí, pověřený člen zastupitelstva nebo jiný občan, s trvalým bydlištěm v obci.

 

Funkční období člena Rady je čtyřleté. Členy Rady volí Rada obce, nebo Zastupitelstvo obce, pokud v obci není Rada obce, nebo si tuto pravomoc volby vyhradí samo.

 

Rada volí, případně odvolává, ze svého středu předsedu a místopředsedu na čtyřleté funkční období, který se tak stává jedním ze dvou statutárních zástupců sdružení.

 

V současné době je předsedou a statutárním zástupcem VHS Turnov Ing. Zdeněk Rajm.

 

Město, obec Jméno, titul Email
Semily Ing. Tomáš Sábl sabl@mu.semily.cz
Semily Bc. Lena Mlejnková mlejnkova@mu.semily.cz
Turnov MUDr. Martin Hrubý martin.hruby45@gmail.com
Turnov Ing. Zbyněk Miklík miklik@miklik.com
Turnov RNDr. Josef Uchytil, DiS. josef.uchytil@partners.cz
Jilemnice Mgr. Vladimír Richter richter@mesto.jilemnice.cz
Jilemnice Vladimír Vinklář vinklar@mesto.jilemnice.cz
Rokytnice n.J. Ing. Leoš Pavlata pavlata@janda-sro.cz
Rokytnice n.J. Ing. Petr Matyáš starosta@mesto-rokytnice.cz
Lomnice n.P Mgr. Josef Šimek starosta@mu-lomnice.cz
Lomnice n.P Ing. Zdeněk Rajm mistostarosta@mu-lomnice.cz
Rovensko p. Tr. Jiřina Bláhová starosta@rovensko.cz
Líšný Ing. Jiří Mikeš starosta@lisny.cz
Kacanovy Michal Nožička, DiS. starosta@obec-kacanovy.cz
Olešnice Zdeněk Šich olesnice@craj.cz
Ohrazenice František Novák starosta@ohrazenice.cz
Přepeře Ing. Luděk Sajdl starosta@prepere.cz
Rakousy Karel Mařík info@titanialux.cz
Malá Skála Petr Votrubec kovovyroba.votrubec@centrum.cz
Troskovice Jaroslav Louda troskovice@craj.cz
Vyskeř Jan Kozák vysker@craj.cz
Loučky Lenka Kvintusová obecloucky@seznam.cz
Tatobity Lenka Malá ou.tatobity@seznam.cz
Ktová Jiřina Bobková, DiS. ou@ktova.cz
Žernov Petr Ondrák urad@zernov.info
Benešov u Semil Mgr. Veronika Slavíková obec@benesovusemil.cz
Benecko Ing. Jaroslav Mejsnar starosta@obecbenecko.cz
Chuchelna Petr Coufal petr.coufal@eurovia.cz

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost