VHS Turnov - News Press Releases

Tiskové zprávy

Příspěvek vlastníků nemovitostí na veřejnou část přípojky, realizované v rámci stavby prováděné VHS

27.05.2020

Turnov - oprava VH sítí v ulici Boženy Němcové - Informace ke stavbě

27.05.2020

Snížení ceny vodného a stočného od května 2020 - úprava sazby DPH

18.05.2020

Zahájení prací Turnov Komenského ul.

10.02.2020

TZ cena vodného a stočného v roce 2020 na území VHS Turnov

23.12.2019

Jak se rodí Vodojem

23.10.2019

Informace o rozsahu akce a jeho financování - Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

22.10.2019

TZ k ukončení díla Jilemnice - zkapacitnění VZ Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice-likvidace OV

26.09.2019

Tisková zpráva - Realizace nového vrtu pro zásobování obce Troskovice pitnou vodou

26.08.2019

Slavnostní zakončení akce - Příkrý doplňkový zdroj vody

15.08.2019

Tisková zpráva - Příkrý doplňkový zdroj vody

15.08.2019

Tisková zpráva - Úpravna vody Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravot. rizik

13.12.2018

Tisková zpráva k ČOV Semily

02.10.2018

Prezentace investiční akce "Odstranění manganu z vodovodní sítě"

05.09.2018

Tisková zpráva VHS Turnov - Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

24.04.2018

Vodohospodářské investice v Turnově v roce 2018

26.01.2018

TZ VHS Turnov - stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

23.11.2017

Tisková zpráva VHS Turnov Úpravna vody Nudvojovice

20.11.2017

Mimořádný dotační úspěch VHS Turnov – evropské peníze prostřednictvím OPŽP

11.07.2017

TZ - Vodohospodářská přeměna v obci Rakousy s pozitivními dopady na vodovodní síť Turnova

29.06.2017

TZ - Informace o úplné rekonstrukci vodojemu 14. Pomocníků

12.06.2017

TZ - Světový den vody

21.03.2017

TZ - cena vodného a stočného na rok 2017

01.01.2017

TZ - Slavnostní ukončení rekonstrukce Komenského ulice - Lomnice nad Popelkou

04.10.2016

Připravované aktivity Vodohospodářského sdružení Turnov

16.08.2016

Aktivity VHS Turnov v roce 2016

17.03.2016

TZ - cena vodného a stočného 2016

23.12.2015

TZ - dohoda členů svazku o dalším fungování VHS Turnov

04.12.2015

TZ - investice VHS za rok 2015

12.11.2015

Tisková zpráva Slavnostní otevření naučné stezky "Pojďme za vodou"

02.06.2015

Tisková zpráva o ceně vody na rok 2015

05.03.2015

Tisková zpráva Slavnostní zakončení investiční akce "Intenzifikace ÚV Příkrý" - pro novináře

01.03.2015

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost