VHS Turnov - Přepeře - odkanalizování místní části Potůček - Aktuální prostavěnost a měsíční zprávy o průběhu stavby </strong>

Přepeře - odkanalizování místní části Potůček - Aktuální prostavěnost a měsíční zprávy o průběhu stavby

 

Stavební práce byly zahájeny k 1. dubnu 2011.

Ke 30. dubnu 2011 bylo z pohledu finančního prostavěno 1,358 mil. Kč, tj. 10,16 % z celkového finančního objemu díla 13,365 mil. Kč bez DPH. Fyzicky bylo ke konci dubna 2011 postaveno celkem 362 m kanalizace z celkových 1.526 m (bez přípojek), tj. 23,7 %.

Realizace díla stále probíhá v souladu s generálním časovým harmonogramem stavby. Ten je smlouvou stanoven na 7 měsíců (04/2011 – 10/2011), dubnem 2011 byl ukončen první měsíc výstavby, tj. 14,2 % časového plánu.

Postup výstavby v podrobnějších informacích naleznete v následujících měsíčních zprávách o průběhu akce:

- Měsíční zpráva za 04/2011

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost