VHS Turnov - Z historie

Z historie

VHS Turnov bylo založeno v r. 1995 za účelem převzetí privatizovaného majetku tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov a za účelem zajištění provozování a rozvoje vodohospodářské infrastruktury, která byla v té době v našem regionu zastaralá a bylo nutno investovat do oprav a rekonstrukcí vodovodů i kanalizací nemalé částky.

Zakladateli Vodohospodářského sdružení Turnov byly město Turnov a obce Přepeře, Rakousy a Ohrazenice. V roce 2002 přistoupili do VHS Turnov obce Kacanovy, Olešice, Troskovice a Vyskeř, v roce 2004 přistoupila do svazku obec Malá Skála, od roku 2005 přistupují do svazku VHS města Semily (pouze kanalizace), Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou a Lomnice nad Popelkou a obec Líšný. V roce 2006 vstupuje do svazku obec Loučky. Od 1. ledna 2008 se stávají členy VHS Turnov rovněž obce Tatobity, Žernov, Ktová a město Rovensko pod Troskami - v roce 2008 mělo VHS 19 členů. Od 1. ledna 2009 přistoupili další 3 obce Semilského okresu - Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko. Od téhož data spravuje a vlastní VHS Turnov rovněž vodovody v Semilech. V roce 2015 má VHS Turnov 22 členů.

Provozování vodohospodářského majetku pro VHS Turnov zpočátku zajišťoval VAK Turnov, a. s., nyní provoz smluvně zajišťuje SčVK Teplice, oblastní závod Turnov, se sídlem: Vodárenská 1320, 514 01  Jilemnice.

Statutárními zástupci VHS Turnov jsou předseda Rady sdružení VHS Turnov Ing. Milan Hejduk a ředitelka VHS Turnov paní Marcela Červová. VHS zaměstnává v současné době celkem 7 zaměstnanců: Ing. Milan Hejduk (předseda RS), Marcela Červová (ředitelka), Blanka Špetlíková (asistentka ředitelky), Bc. Michaela Malá (asistentka účetní), Bc. Ondřej Šimůnek (investiční technik), Andrea Bímová (investiční technik) a Martin Boreš (investiční technik).

Za poměrně krátkou dobu své existence VHS Turnov zrealizovalo řadu náročných a potřebných investic. Z nejdůležitějších je to výstavba vodovodu včetně dvou zděných budov na Malém Rohozci, vodovod na Kadeřavci, na Výšince, v Nudvojovicích, v Rakousích,… v Dolánkách ( hlavní zdroj vody ), kanalizace na Károvsku, rekonstrukce kanalizace ke smuteční síni, znovustanovení dvou nejdůležitějších ochranných pásem pitné vody ( Dolánky, Nudvojovice ) a mimořádně rozsáhlé investiční akce: Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany (82 mil. Kč), Kanalizace obce Přepeře (45 mil. Kč), Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic (115 mil. Kč).  Tyto investice byly významně spolufinancovány ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie.

Za přispění stavebníků a firem financujeme drobné akce prodloužení řádů pro napojení jejich nemovitostí a také z důvodu výstavby nových objektů.

Jednou z nejvýznamnějších investic byla rekonstrukce ČOV Turnov, která probíhala po dobu tří let za současného provozu ČOV, nákladem 92 mil. Kč.

Od roku 1996 bylo do vodohospodářské infrastruktury ve správě VHS Turnov investováno téměř 500 mil. Kč.

Další informace z historie a hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov jsou k nahlédnutí ve výročních zprávách.

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost