VHS Turnov

Termín nejbližšího jednání RS VHS Turnov.

Nejbližší zasedání Rady sdružení VHS Turnov se bude konat ve středu 28. 8. 2019 od 9:30 hodin v restauraci a penziomu "V údolí" v Jílovém u Hodkovic. 

Aktuálně

OSAZENÍ KOULE VĚŽOVÉHO VODOJEMU

11.06.2019

ODSTRANĚNÍ MANGANU Z VODOVODNÍ SÍTĚ TURNOVSKA - osazení koule na věžový vodojem

Informace o schválení dokumentů VHS Turnov

28.05.2019

v souladu s § 39 odst. 10) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vám oznamujeme, že Rada sdružení VHS Turnov na svém jednání

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost