VHS Turnov

Termín nejbližšího jednání RS VHS Turnov.

Nejbližší zasedání Rady sdružení VHS Turnov se bude konat ve středu 24.6.2020 od 9:30 hodin. Místo jednání bude upřesněno.

Aktuálně

Den otevřených dveří - věžový vodojem v Ohrazenicích

04.03.2020

V sobotu dne 20.6.2020 se bude konat den otevřenývh dveří na novém věžovém vodojemu v Ohrazenicích. Vodojem bude zpřístupněn v době od 9 do 12 hod.

Aktuální prohlášení provozovatele majetku - firmy SčVK,a.s. - k otázce koronaviru

04.03.2020

Vážení zákazníci,

v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým typem koronaviru si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodávaná pitná voda do Vašich domácností je hygienicky zabezpečená a není tedy nutné se obávat šíření infekce pitnou vodou.  Při výrobě pitné vody z vody surové probíhají chemické procesy například koagulace, filtrace, dezinfekce chlorem a UV zářením, při kterých dochází k odstranění virů a bakterií.  Více ve stanovisku Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/Stanovisko_NRC_coronaviry_a_pitna_voda.pdf

Pitná voda dodávaná veřejným vodovodním řadem odpovídá požadavkům platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost