AKTUALITY

Prohlídka věžového vodojemu v Ohrazenicích

Prohlídky věžového vodojemu v Ohrazenicích se uskuteční   8. 7., 22. 7., 5. 8. a 19. 8. 2024 (každé sudé pondělí červenec – srpen 2024) od 11.00

Informace ke stavbě – Turnov, Daliměřice – obnova vodovodu a kanalizace v ulici Mírová – I. etapa

https://www.vhsturnov.cz/wp-content/uploads/2024/03/informace-ke-stavbe-1.pdf

Tisková zpráva o ceně vodného a stočného na rok 2024.

Kliknutím na tento odkaz otevřete tiskovou zprávu o ceně vodného a stočného pro rok 2024.

Termín příštího jednání RS VHS Turnov.

Příští jednání RS se uskuteční v úterý dne 25. 6. 2024 od 8.30 hod. v restauraci Chlum na Vyskři (Lažany 7, Vyskeř).

OZNÁMENÍ VE VĚCI NĚKTERÝCH SMLUV NA ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD V SEMILECH

Text předaný majitelům nemovitostí napojených na kanalizační sběrač v majetku města Semily: Oznámení