VHS Turnov - Archiv zakázek

Profil zadavatele

Archiv zakázek

Semily - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Špidlenova

Popis:

Obnovené poptávkové řízení. První pokus skončil zrušením řízení, protože vybraní uchazeči na 1. - 3. místě postupně odmítli z kapacitních důvodů dílo realizovat. Druhý pokus je nastaven termínově daleko výhodněji pro uchazeče, a to do termínů jejich očekávaných volnějších kapacit v 7 - 10/2018. Zakázka představuje rekonstrukci sítí v centrální ulici města. Jde o 130 m vodovodu - litina DN 80 +12 přípojek a o 110 m kanalizace - kamenina DN 400 + 22 přípojek. Poté bude následovat kompletní obnova stavbou zasažené komunikace.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
13.03.2018, v 13:17:00
Lhůta pro nabídky:
17.04.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
4 800 000 Kč
 
Detail

Benešov u Semil - výstavba přístupové komunikace a dokončovací práce v areálu vodojemů

Popis:

Obnovené poptávkové řízení, v němž zadavatel akceptoval prosby firem o posunutí očekávaného termínu realizace do období, v němž by mohly mít dostatečné výrobní kapacity. Výstavba příjezdové komunikace, chodníku, gabionové zdi, plotů, související venkovní trubní propoj a přeložka kabelu NN. Jde o dokončovací práce po rekonstrukci obou vodojemů.

Místo:

Obec Benešov u Semil

Datum uveřejnění:
15.03.2018, v 14:03:00
Lhůta pro nabídky:
17.04.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 900 000 Kč
 
Detail

Jilemnice - prodloužení vodovodu a kanalizace pro 5 RD na Kozinci

Popis:

Výstavba nových vodohospodářských sítí včetně potřebných přeložek. Cca 200 m vodovodu i kanalizace. Výhodné pro uchazeče - termín realizace jednoduché zakázky je posunut až na pozdní léto a začátek podzimu. Jednoduchost zakázky je i v tom, že výkopek zůstane na staveništi pro další využití investorem bytových domů.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
12.03.2018, v 15:25:00
Lhůta pro nabídky:
10.04.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 200 000 Kč
 
Detail

Benešov u Semil - výstavba přístupové komunikace a dokončovací práce v areálu vodojemů

Popis:

Výstavba příjezdové komunikace, chodníku, gabionové zdi, plotů, související venkovní trubní propoj a přeložka kabelu NN. Jde o dokončovací práce po rekonstrukci obou vodojemů.

Místo:

Obec Benešov u Semil

Datum uveřejnění:
05.02.2018, v 16:26:00
Lhůta pro nabídky:
06.03.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 900 000 Kč
 
Detail

PD „Rakousy – rekonstrukce vodovodu u cyklostezky“

Popis:

PD na rekonstrukci cca 700 úseku historického vodovodu, částečně uložení do nových tras + nové vedení přípojek. Vypracování PD a inženýrské činnosti.

Místo:

Obec Rakousy

Datum uveřejnění:
05.02.2018, v 13:18:00
Lhůta pro nabídky:
05.03.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Lomnice nad Popelkou - rekonstrukce VH sítí v ulici Karla Čapka

Popis:

Rekonstrukce vodovodu a dvou kanalizačních řadů ve významné ulici města. Vodovod cca 580 m, kanalizace 940 m. Dvě menší pozitiva této zakázky - není plánována náročná obnova komunikace (bude samostatně v 2019) a zadavatel na stavební činnost po dohodě s vedením města vyčlenil o trochu delší časový úsek, aby vítězný uchazeč mohl akci realizovat v termínu dle svých využitelných kapacit.

Místo:

Město Lomnice nad Popelkou

Datum uveřejnění:
17.01.2018, v 14:35:00
Lhůta pro nabídky:
27.02.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
14 500 000 Kč
 
Detail

Zajištění činnosti TDS při akcích "Lomnice nad Popelkou - oprava VH sítí v ulici Za Školou" a " Lomnice nad Popelkou - rekonstrukce VH sítí v ulici Karla Čapka"

Popis:

Zabezpečení standardních činností TDS - dle poptávky a na dvou souběžně probíhajících a obdobných investičních akcích.

Místo:

Město Lomnice nad Popelkou

Datum uveřejnění:
24.01.2018, v 11:39:00
Lhůta pro nabídky:
27.02.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Turnov - výstavba vodovodu a dostavba kanalizačních přípojek, Hruštice – Károvsko“

Popis:

Technicky velmi jednoduchá zakázka. Výstavba 74 m vodovodu a 14 vodovodních, nebo kanalizačních přípojek. Provedení před následnou výstavbou komunikace v bytové zóně, kterou bude realizovat Město Turnov.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
30.01.2018, v 07:50:00
Lhůta pro nabídky:
27.02.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
750 000 Kč
 
Detail

Semily - přepojení objektů v ul. Bořkovská a Nádražní na kanalizaci

Popis:

Výstavba 6 kanalizačních přípojek o délce cca 230 m. Jednoduchá stavební činnost.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
11.01.2018, v 13:55:00
Lhůta pro nabídky:
22.02.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
900 000 Kč
 
Detail

Benecko - oprava vodovodu Dolní Benecko

Popis:

Oprava vodovodu materiál PE - na úseku cca 1060 m včetně přepojení 12 ks přípojek. Výhodná zakázka - možno zvolit čas realizace a výstavba v klidném území.

Místo:

Obec Benecko

Datum uveřejnění:
10.01.2018, v 15:50:00
Lhůta pro nabídky:
20.02.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
2 100 000 Kč
 
Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost