VHS Turnov - Archiv zakázek

Profil zadavatele

Archiv zakázek

Úpravna vody Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody

Popis:

Kompletní rekonstrukce stavební části a technologie úpravny vody Nudvojovice. S tím souvisí stavební a technologická rekonstrukce podzemních vrtů, stavba 723 m vodovodního výtlaku.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
03.08.2017, v 11:30:00
Lhůta pro nabídky:
22.09.2017, v 11:30:00
Předp. hodnota:
49 000 000 Kč
 
Detail

Jilemnice – PD - změna systému odkanalizování tří lokalit

Popis:

Vypracování projektových dokumentací na řešení vodohospodářských sítí pro tři lokality ve městě. S ohledem na komplikovanost řešení odvedení dešťových vod z kanalizačního systému města požadujeme v úvodní fázi zpracování jednotlivé studie řešení a až po jejich odsouhlasení bude zahájena vlastní projekční činnost. Očekávaný rozsah řešení - cca 2,7 km kanalizace, 1,2 km vodovodu a velké množství přípojek. Součástí zakázky je požadované zabezpečení dalších inženýrských činností.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
22.08.2017, v 15:33:00
Lhůta pro nabídky:
14.09.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Zajištění činností TDS a koordinátora BOZP - Úpravna vody Nudvojovice

Popis:

Zajištění činností technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a další inženýrské činnosti dle požadavku v zadání. Rozsah zakázky pro TDS - 2800 hodin. Časový termín činností - 10/2017 - 10/2019. Významná investiční akce dotovaná z více dotačních zdrojů.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
14.08.2017, v 16:27:00
Lhůta pro nabídky:
12.09.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Příkrý - doplňkový zdroj vody, 1. etapa

Popis:

Realizace maximálně 6-ti hydrogeologických vrtů o hloubce cca 80 m a ostatní činnosti vymezené v předmětu zakázky.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
28.07.2017, v 12:37:00
Lhůta pro nabídky:
05.09.2017, v 10:00:00
Předp. hodnota:
1 700 000 Kč
 
Detail

PD" Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sněhov"

Popis:

Rozsah - cca 900 m, přípojky a obnova zasažených komunikací, inženýrské činnosti.

Místo:

Obec Malá Skála

Datum uveřejnění:
17.07.2017, v 08:20:00
Lhůta pro nabídky:
10.08.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

PD na rekonstrukci vodojemu na Cimbále

Popis:

Vypracování projektové dokumentace a potřebné inženýrské činnosti na úplnou rekonstrukci klíčového vodojemu pro Semily a okolí dle zadání - 2 x 650 m/3.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
13.06.2017, v 07:22:00
Lhůta pro nabídky:
14.07.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Semily - oprava VHS sítí v ulici Antala Staška

Popis:

Oprava vodovodu a kanalizace na úseku cca 100 m v komunikaci v centru města. Současné řešení přípojek, obnova povrchů komunikace i chodníků.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
31.05.2017, v 13:47:00
Lhůta pro nabídky:
19.06.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 850 000 Kč
 
Detail

PD „Rovensko p. Tr. - rekonstrukce ČS Liščí kotce“

Popis:

Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce čerpací stanice pitné vody a zabezpečení inženýrských činností dle poptávky.

Místo:

Město Rovensko pod Troskami

Datum uveřejnění:
17.05.2017, v 17:19:00
Lhůta pro nabídky:
12.06.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Lomnice nad Popelkou - rekonstrukce Vrtu Koupaliště

Popis:

Stavební rekonstrukce - výstavba malého objektu.

Místo:

Město Lomnice nad Popelkou

Datum uveřejnění:
11.05.2017, v 11:53:00
Lhůta pro nabídky:
08.06.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
450 000 Kč
 
Detail

Lomnice nad Popelkou - PD obnovy sítí v pěti ulicích

Popis:

Vypracování projektových dokumentací obnovy vodohospodářských sítí v 5 ulicích. Zabezpečení inženýrských činností. Cca 2 100 m vodovodů, 1 500 m kanalizací, přípojky atd.- vše uvedeno ve specifikaci.

Místo:

Město Lomnice nad Popelkou

Datum uveřejnění:
11.05.2017, v 12:02:00
Lhůta pro nabídky:
08.06.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost