VHS Turnov - Archiv zakázek

Profil zadavatele

Archiv zakázek

„Rakousy - rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek“ (poslední etapa)

Popis:

Významná zakázka. Velmi příhodná pro uchazeče - možnost realizace až v první polovině 2019. Uchazeč si může naplánovat průběh činností podle svých volných kapacit a s ohledem na aktuální klimatické podmínky. Pokud bude mít zájem, tak může zahájit realizaci již v roce 2018. Předmětem je poslední etapa rekonstrukce části vodovodního přivaděče a výstavby části zásobního řadu Kalich – Borek. Celkem se jedná o rekonstrukci nebo výstavbu vodovodního řadu v délce cca 1,1 km. Při akci bude přepojeno 12 ks stávajících vodovodních přípojek. Součástí akce je i obnova sběrny Borek. Určitou náročností akce je podchod pod silnicí I/10 s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a obtížný terén na části díla.

Místo:

Obec Rakousy

Datum uveřejnění:
24.07.2018, v 08:55:00
Lhůta pro nabídky:
05.09.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
7 900 000 Kč
 
Detail

„Rovensko pod Troskami – rekonstrukce ČS Liščí kotce“

Popis:

Výhodná zakázka pro uchazeče. Možnost zahájit práce až na počátku příštího roku, nebo dle volných kapacit a klimatických podmínek na konci letošní stavební sezóny. Předmětem je rekonstrukce stávajícího objektu čerpací stanice pitné vody. Nový podzemní a nadzemní objekt. Objekt bude kompletně nově technologicky vystrojen včetně zabezpečení hygienické úpravy vody chlorováním. Součástí akce je rekonstrukce akumulace pitné vody o objemu 4 m3 s tlakovou stanicí (ATS). Dále bude provedena elektro část a systém řízení přenosu dat na centrální dispečink. Součástí akce je rekonstrukce odpadní kanalizace, oplocení objektu a příjezdová cesta.

Místo:

Město Rovensko pod Troskami

Datum uveřejnění:
27.07.2018, v 14:27:00
Lhůta pro nabídky:
05.09.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
2 800 000 Kč
 
Detail

Troskovice – výstavba nového vodního zdroje a vodovodu“

Popis:

Realizace kapacitního vrtu včetně vystrojení, armaturní komory a propojení na veřejný vodovod. Ostatní činnosti a inženýrské práce dle zadání a výkazu výměr. Časově ideální pro naplnění kapacit uchazečů - v posledním čtvrtletí letošního roku realizace vrtu, dokončení zakázky v roce 2019.

Místo:

Obec Troskovice

Datum uveřejnění:
17.07.2018, v 15:25:00
Lhůta pro nabídky:
21.08.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
3 200 000 Kč
 
Detail

Benešov u Semil, Podmošna - obnova vodovodu

Popis:

Jednoduchá investiční akce - obnova cca 260 m vodovodu v komunikaci a přepojení 8 přípojek. Obnova komunikace jen v rýze. Výhodné pro zaplnění kapacity dodavatele před zimní přestávkou. Očekávaná činnost v měsících říjnu a listopadu.

Místo:

Obec Benešov u Semil

Datum uveřejnění:
13.07.2018, v 14:43:00
Lhůta pro nabídky:
14.08.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 600 000 Kč
 
Detail

Příkrý - doplňkový zdroj vody, 2. etapa

Popis:

Odborně zajímavá a mimořádně přínosná zakázka pro region města Semily. Zakázka je příhodná pro vytvoření zajímavé reference pro dodavatelské firmy. Výhodná zakázka i z důvodu možné realizace až na podzim tohoto roku. Akce podporovaná prostředky SFŽP ČR. Vystrojení nových vrtů, jejich propojení na sousední úpravnu vody, zabezpečení ASŘ, zprovoznění a doprovodné investice dle zadání( např. včetně domovní ĆOV).

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
05.06.2018, v 15:33:00
Lhůta pro nabídky:
12.07.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
5 800 000 Kč
 
Detail

Semily - intenzifikace ČOV, I. etapa

Popis:

Jde o rekonstrukci jedné ze dvou linek aktivačních nádrží, rekonstrukci dosazovací nádrže, čerpací stanice kalu, dmýchárny kalu a výměnu sítopásového lisu. Součástí budou také obnova rozdělovacího a odlehčovacího objektu, řešení a dodávka ASŘ k novým investicím, částečné řešení trubních rozvodů, venkovních kabelových rozvodů, osvětlení a dílčí oprava pojízdných a pochozích ploch. Výhodná zakázka - dostatečný termín, velká část realizace v roce 2019. Navíc jde o první část této ČOV a zadavatel připravuje k vyhlášení obdobné aktivity na dalších ČOV v jeho majetku.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
31.05.2018, v 08:06:00
Lhůta pro nabídky:
28.06.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
25 500 000 Kč
 
Detail

Semily - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Špidlenova

Popis:

Obnovené poptávkové řízení. První pokus skončil zrušením řízení, protože vybraní uchazeči na 1. - 3. místě postupně odmítli z kapacitních důvodů dílo realizovat. Druhý pokus je nastaven termínově daleko výhodněji pro uchazeče, a to do termínů jejich očekávaných volnějších kapacit v 7 - 10/2018. Zakázka představuje rekonstrukci sítí v centrální ulici města. Jde o 130 m vodovodu - litina DN 80 +12 přípojek a o 110 m kanalizace - kamenina DN 400 + 22 přípojek. Poté bude následovat kompletní obnova stavbou zasažené komunikace.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
13.03.2018, v 13:17:00
Lhůta pro nabídky:
17.04.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
4 800 000 Kč
 
Detail

Benešov u Semil - výstavba přístupové komunikace a dokončovací práce v areálu vodojemů

Popis:

Obnovené poptávkové řízení, v němž zadavatel akceptoval prosby firem o posunutí očekávaného termínu realizace do období, v němž by mohly mít dostatečné výrobní kapacity. Výstavba příjezdové komunikace, chodníku, gabionové zdi, plotů, související venkovní trubní propoj a přeložka kabelu NN. Jde o dokončovací práce po rekonstrukci obou vodojemů.

Místo:

Obec Benešov u Semil

Datum uveřejnění:
15.03.2018, v 14:03:00
Lhůta pro nabídky:
17.04.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 900 000 Kč
 
Detail

Jilemnice - prodloužení vodovodu a kanalizace pro 5 RD na Kozinci

Popis:

Výstavba nových vodohospodářských sítí včetně potřebných přeložek. Cca 200 m vodovodu i kanalizace. Výhodné pro uchazeče - termín realizace jednoduché zakázky je posunut až na pozdní léto a začátek podzimu. Jednoduchost zakázky je i v tom, že výkopek zůstane na staveništi pro další využití investorem bytových domů.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
12.03.2018, v 15:25:00
Lhůta pro nabídky:
10.04.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 200 000 Kč
 
Detail

Benešov u Semil - výstavba přístupové komunikace a dokončovací práce v areálu vodojemů

Popis:

Výstavba příjezdové komunikace, chodníku, gabionové zdi, plotů, související venkovní trubní propoj a přeložka kabelu NN. Jde o dokončovací práce po rekonstrukci obou vodojemů.

Místo:

Obec Benešov u Semil

Datum uveřejnění:
05.02.2018, v 16:26:00
Lhůta pro nabídky:
06.03.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 900 000 Kč
 
Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost