VHS Turnov - Archiv zakázek

Profil zadavatele

Archiv zakázek

Lomnice nad Popelkou - výstavba inženýrských sítí bytové zóny BM1 za benzínkou

Popis:

Výstavba 250 m vodovodu včetně 4 přípojek, 150 m splaškové kanalizace včetně 6 přípojek, 145 m plynovodu včetně 2 přípojek a 100 m dešťové kanalizace. Výstavba komunikace není předmětem této poptávky. Relativně jednoduchá investiční akce. Navíc výhodná z důvodu zvolení termínu realizace podle kapacit uchazeče. Možno začít realizovat ještě letos v prosinci, pokud budou příznivé klimatické podmínky.

Místo:

Město Lomnice nad Popelkou

Datum uveřejnění:
23.09.2020, v 16:30:00
Lhůta pro nabídky:
22.10.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
5 600 000 Kč
 
Detail

„Rovensko pod Troskami – rekonstrukce ČS Liščí kotce“

Popis:

Výstavba nového objektu čerpací stanice pitné vody a demolice původního. Stavební a technologická část - kompletní realizace. Akce přesahuje do roku 2021, a proto je výhodná pro naplnění kapacity firem v zimním období.

Místo:

Město Rovensko pod Troskami

Datum uveřejnění:
06.05.2020, v 16:33:00
Lhůta pro nabídky:
09.06.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
2 600 000 Kč
 
Detail

Jilemnice - prodloužení kanalizace ve třech ulicích

Popis:

Jedná se o realizaci cca 300 m kanalizačních řadů, nebo přípojek ve třech lokalitách města. Součástí je i obnova zasažených komunikací. Nabízíme výhodnou možnost naplánovat si vlastní termín realizace v druhé polovině roku podle volných kapacit firmy.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
06.05.2020, v 09:15:00
Lhůta pro nabídky:
08.06.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
2 800 000 Kč
 
Detail

Úvěr VHS Turnov na rekonstrukce ČOV

Popis:

Výše úvěru je stanovena na 50 mil. Kč. Průběžné čerpání v letech 2020 - 2022, rovnoměrné splátky v letech 2023 - 2028. Požadavky na úvěr - fixní sazba, atd. jsou uvedeny v zadání. V zadání jsou také uvedeny dle získaných zkušeností veškeré informace o financování VHS Turnov potřebné k vypracování nabídky.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
25.02.2020, v 13:55:00
Lhůta pro nabídky:
15.04.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
6 300 000 Kč
 
Detail

Turnov – opravy VH sítí v ul. Boženy Němcové – I. etapa“

Popis:

Jde o opravu kanalizace v délce 490 m a vodovodu v délce 450 m včetně přepojení 65 přípojek. Centrální ulice této části Turnova projde celkovou obnovou. Současně proto Město Turnov vypisuje samostatnou zakázku o následné realizaci obnovy komunikace z dotačních prostředků.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
06.03.2020, v 12:23:00
Lhůta pro nabídky:
07.04.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
8 200 000 Kč
 
Detail

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při akci " Turnov - intenzifikace ČOV - I.etapa"

Popis:

Zabezpečení TDS a koordinátora BOZP dle předmětu a popisu činností. Půjde o největší investiční akci svazku v příštích letech za cca 70 mil. Kč bez DPH. Realizace díla 05/2020 - 11/2021, následuje v 2022 zkušební provoz.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
06.03.2020, v 12:44:00
Lhůta pro nabídky:
02.04.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 200 000 Kč
 
Detail

“Turnov – intenzifikace ČOV – I. etapa”

Popis:

Největší investiční projekt VHS Turnov pro příští roky. Zakončení v listopadu 2021 a dále bude následovat roční zkušební provoz. Rozsáhlá intenzifikace a rekonstrukce celého areálu ČOV Turnov. Mírně větší objem technologických celků než rekonstrukce stavebních objektů. Akce nebude financovaná z prostředků EU. Standardní komplikace - práce musí probíhat při zachování funkčního chodu ČOV.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
10.02.2020, v 12:00:00
Lhůta pro nabídky:
31.03.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
72 000 000 Kč
 
Detail

Chuchelna, Sídliště - výstavba a obnova VH sítí

Popis:

Obnova a propojení vodovodu - cca 900 m a 200 m přepojení přípojek. Obnova kanalizace cca 280 m a 70 m přípojek. Po stavbě obnova zasažených komunikací. Akce je rozdělena z důvodu dopravní obslužnosti lokality a dotační spoluúčasti do dvou let 2020 a 2021. Je možné proto průběh provádění prací dílčím způsobem naplánovat podle dostupných kapacit uchazeče.

Místo:

Obec Chuchelna

Datum uveřejnění:
03.02.2020, v 10:17:00
Lhůta pro nabídky:
03.03.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
9 500 000 Kč
 
Detail

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury VHS Turnov

Popis:

Koncesní řízení na koncesní službu provozování majetku VHS Turnov v letech 2021 - 2030. Dvě fáze koncesního řízení. V první - do 12.2.2020 - předají uchazeči žádost o účast společně s prokázáním splnění požadované kvalifikace. Kvalifikovaní uchazeči budou v druhé fázi vyzváni k podání nabídek. Na zpracování nabídek bude zadavatelem poskytnut dostatečný časový prostor. Předmětem koncesního řízení je zajištění bezpečného a plynulého provozování Vodohospodářského majetku po roce 2020, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení o zahájení koncesního řízení, předané dne 30.12.2019 k vyhlášení a nazvané VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY VHS TURNOV bylo dne 30.12.2019 přijato potvrzení o přijetí v Úředním věstníku Evropské unie pod Evidenčním číslem formuláře F2019-046182 a Evidenčním číslem zakázky Z2019-046182. Předpokládaná hodnota konce činí cca 2 168 mil. Kč.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
30.12.2019, v 20:02:00
Lhůta pro nabídky:
12.02.2020, v 12:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Jilemnice - prodloužení kanalizace Na Kozinci pro 5 RD

Popis:

Prodloužení kanalizace o cca 230 m, 5 přípojek. Součástí akce také 5 nových vodovodních přípojek. Výhodné pro dodavatele - možnost naplánovat si činnost v první polovině roku dle kapacitních možností.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
02.01.2020, v 13:17:00
Lhůta pro nabídky:
11.02.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 700 000 Kč
 
Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost