VHS Turnov - Archiv zakázek

Profil zadavatele

Archiv zakázek

Benešov u Semil - obnova vodovodních řadů

Popis:

Významná projekční zakázka - obnova vodovodů včetně optimalizace tras v délce 3,7 km dle poptávky.Současné přepojení, nebo výstavba 130 přípojek. Následná realizace inženýrských činností.

Místo:

Obec Benešov u Semil

Datum uveřejnění:
02.05.2019, v 11:00:00
Lhůta pro nabídky:
04.06.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

PD na rekonstrukci vodojemu Strážník

Popis:

Vypracování PD na kompletní rekonstrukci vodojemu a vybudování nové přípojky nn.

Místo:

Obec Benešov u Semil

Datum uveřejnění:
18.04.2019, v 08:24:00
Lhůta pro nabídky:
08.05.2019, v 12:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Semily - Rekonstrukce a výstavba VH sítí v lokalitě Pod Vartou

Popis:

Významná zakázka - odkanalizování území včetně čerpací stanice,přeložka vodovodu, obnova zasažených komunikací. Výhodné pro uchazeče - větší možnost plánování termínu realizace akce s ohledem na kapacitní vytížení firmy.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
15.03.2019, v 14:14:00
Lhůta pro nabídky:
16.04.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
9 800 000 Kč
 
Detail

„Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sněhov“

Popis:

Zajímavá zakázka - cca 1,4 km vodovodu v materiálu PE RC 2, přepojení cca 40 kusů přípojek a dílčí stavební oprava vodojemu. Obnova zasažených komunikací. Rozdělení zakázky do dvou etap 2019 + 2020 z důvodu optimálního zabezpečení financování. Výhodné z pohledu využití volných kapacit uchazečů - možnost nastavení vlastních termínů výstavby.

Místo:

Obec Malá Skála

Datum uveřejnění:
15.02.2019, v 13:25:00
Lhůta pro nabídky:
14.03.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
8 900 000 Kč
 
Detail

„Ohrazenice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. u školky“

Popis:

Rekonstrukce sítí v obecní komunikaci. Poté bude následovat aktivita ČEZ, která zabezpečí i následnou kompletní obnovu silnice. Rekonstrukce 290 m vodovodu PE 100, RC + kanalizace 230 m PVC SN 12 DN 13, včetně přepojení přípojek.

Místo:

Obec Ohrazenice

Datum uveřejnění:
08.02.2019, v 13:55:00
Lhůta pro nabídky:
12.03.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
4 500 000 Kč
 
Detail

„Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky“

Popis:

Rekonstrukce 820 m vodovodu včetně přepojení několika přípojek a výstavby nových. Následná obnova komunikace.

Místo:

Obec Rakousy

Datum uveřejnění:
08.02.2019, v 14:00:00
Lhůta pro nabídky:
12.03.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
5 700 000 Kč
 
Detail

Rokytnice nad Jizerou - PD - Optimalizace vodovodů a oprava kanalizace v lokalitě Koupaliště

Popis:

Zpracování projektových dokumentací dle specifikace výzvy. Jde o projektové řešení optimalizací tras cca 1,6 km vodovodu, přepojení desítek přípojek, odpojení vodojemu a dílčí opravy kanalizace.Současně požadujeme další inženýrské činnosti dle požadavků v poptávce.

Místo:

Město Rokytnice nad Jizerou

Datum uveřejnění:
12.02.2019, v 15:22:00
Lhůta pro nabídky:
07.03.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Zabezpečení činností TDS a koordinátora bezpečnosti při akci Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa“

Popis:

Výkon činností TDS a koordinátora bezpečnosti na technicky náročné investiční akci. Navíc bude nutná součinnost s dodavatelem a investorem silniční obnovy. Dle specifikace.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
29.01.2019, v 15:38:00
Lhůta pro nabídky:
19.02.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa“

Popis:

Složitá a náročná vodohospodářská zakázka. Realizovaná v souběhu s významnou zakázkou obnovy krajských komunikací. Předpokládá se realizace po etapách, pravděpodobné ukončení až v roce 2020. Kanalizace cca 640 m v materiálu KT, HOBAS, ŽB a TLT, většinou ve velkých profilech. Vodovodu cca 630 m v materiálu TLT a PE RC. Přepojení cca 3 ks kanalizačních a cca 10 ks vodovodních přípojek. Součástí je také výstavba dvou soutokových (spojných) monolitických železobetonových komor a dvou oddělovacích prefabrikovaných železobetonových komor, oprava dvou betonových kanalizačních přechodů vyvložkováním oprava a další dílčí činnosti ( kanalizace Prouskova ul.)

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
11.12.2018, v 14:50:00
Lhůta pro nabídky:
28.01.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
22 000 000 Kč
 
Detail

„Jilemnice – vodovod Bátovka I. stavba, II. část“

Popis:

Výstavba vodovodu LT DN 125, cca 320 m. Souběžně s ním pak cca 180 m vodovodu PE 100 RC. Dále pak výstavba železobetonové přerušovací komory včetně jejího vystrojení. Jde o investiční aktivity související s celkovou obnovou vodovodního přivaděče Bátovka.

Místo:

Obec Benecko

Datum uveřejnění:
19.12.2018, v 10:25:00
Lhůta pro nabídky:
28.01.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
5 700 000 Kč
 
Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost