VHS Turnov - Archiv zakázek

Profil zadavatele

Archiv zakázek

Chuchelna, Sídliště - výstavba a obnova VH sítí

Popis:

Obnova a propojení vodovodu - cca 900 m a 200 m přepojení přípojek. Obnova kanalizace cca 280 m a 70 m přípojek. Po stavbě obnova zasažených komunikací. Akce je rozdělena z důvodu dopravní obslužnosti lokality a dotační spoluúčasti do dvou let 2020 a 2021. Je možné proto průběh provádění prací dílčím způsobem naplánovat podle dostupných kapacit uchazeče.

Místo:

Obec Chuchelna

Datum uveřejnění:
03.02.2020, v 10:17:00
Lhůta pro nabídky:
03.03.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
9 500 000 Kč
 
Detail

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury VHS Turnov

Popis:

Koncesní řízení na koncesní službu provozování majetku VHS Turnov v letech 2021 - 2030. Dvě fáze koncesního řízení. V první - do 12.2.2020 - předají uchazeči žádost o účast společně s prokázáním splnění požadované kvalifikace. Kvalifikovaní uchazeči budou v druhé fázi vyzváni k podání nabídek. Na zpracování nabídek bude zadavatelem poskytnut dostatečný časový prostor. Předmětem koncesního řízení je zajištění bezpečného a plynulého provozování Vodohospodářského majetku po roce 2020, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení o zahájení koncesního řízení, předané dne 30.12.2019 k vyhlášení a nazvané VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY VHS TURNOV bylo dne 30.12.2019 přijato potvrzení o přijetí v Úředním věstníku Evropské unie pod Evidenčním číslem formuláře F2019-046182 a Evidenčním číslem zakázky Z2019-046182. Předpokládaná hodnota konce činí cca 2 168 mil. Kč.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
30.12.2019, v 20:02:00
Lhůta pro nabídky:
12.02.2020, v 12:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Jilemnice - prodloužení kanalizace Na Kozinci pro 5 RD

Popis:

Prodloužení kanalizace o cca 230 m, 5 přípojek. Součástí akce také 5 nových vodovodních přípojek. Výhodné pro dodavatele - možnost naplánovat si činnost v první polovině roku dle kapacitních možností.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
02.01.2020, v 13:17:00
Lhůta pro nabídky:
11.02.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 700 000 Kč
 
Detail

Rokytnice nad Jizerou - BZ US 6

Popis:

Výstavba vodohospodářských sítí a komunikace pro nový obytný soubor města v lokalitě US 6. Délka vodovodu, splaškové kanalizace a komunikace je cca 270 m. Součástí akce je i výstavba gabionové zdi, přípojek k 12-ti objektům a jednoho úseku dešťové kanalizace. Akce je rozdělena na dva roky a je možno při respektování všech podmínek v zadání naplánovat dílčím způsobem skutečný termín provádění prací.

Místo:

Město Rokytnice nad Jizerou

Datum uveřejnění:
10.01.2020, v 09:15:00
Lhůta pro nabídky:
11.02.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
9 000 000 Kč
 
Detail

Václaví – vodovod Rovensko pod Troskami, nový vodní zdroj“

Popis:

Výstavba nového vrtu - cca 150 m a technologické i stavební návaznosti. Důležitá a technicky náročná zakázka pro celý skupinový vodovod s dostatečným časem na její realizaci. Akce dotovaná SFŽP.

Místo:

Město Rovensko pod Troskami

Datum uveřejnění:
16.01.2020, v 14:47:00
Lhůta pro nabídky:
10.02.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
6 000 000 Kč
 
Detail

Jilemnice - BZ Nouzov

Popis:

Výstavba sítí a komunikace na plánované nové bytové zóně města. Rozsáhlá zakázka na dvě stavební sezóny. Cca 200 m vodovodu, 290 m kanalizace splaškové, 440 m dešťové kanalizace, 380 m plynovodu, výstavba nové komunikace a drobné prvky. Sítě včetně desítek veřejných částí přípojek a pilířů pro plyn.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
18.12.2019, v 16:55:00
Lhůta pro nabídky:
03.02.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
16 400 000 Kč
 
Detail

„Václaví – vodovod Rovensko pod Troskami, nový vodní zdroj“

Popis:

Výstavba nového vrtu - cca 150 m a technologické i stavební návaznosti. Důležitá a technicky náročná zakázka pro celý skupinový vodovod s dostatečným časem na její realizaci. Akce dotovaná SFŽP.

Místo:

Město Rovensko pod Troskami

Datum uveřejnění:
28.11.2019, v 16:11:00
Lhůta pro nabídky:
09.01.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
5 500 000 Kč
 
Detail

„Ohrazenice – rozšíření vodovodu a kanalizace nad požární nádrží“

Popis:

Jednoduchá zakázka - necelých 100 vodovodu a kanalizace a 3 přípojky. Výhodná i v tom, že jde částečně naplánovat termín realizace.

Místo:

Obec Ohrazenice

Datum uveřejnění:
22.11.2019, v 11:00:00
Lhůta pro nabídky:
20.12.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 300 000 Kč
 
Detail

„Turnov – opravy VH sítí v ul. Komenského“

Popis:

Obnova vodohospodářských sítí významné komunikace v Turnově spojená s obnovou komunikace. Cca 400 m sítí a 70 přípojek.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
15.11.2019, v 07:58:00
Lhůta pro nabídky:
18.12.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
13 500 000 Kč
 
Detail

„Přepeře – inženýrské sítě pro výstavbu 3 RD (Na Potůčku)“

Popis:

Výstavba vodovodu v délce 100 m a 3 vodovodní a 3 kanalizační přípojky řešené protlakem pod krajskou komunikací. Možnost po projednání stanovit vlastní termín výstavby.

Místo:

Obec Přepeře

Datum uveřejnění:
20.11.2019, v 19:11:00
Lhůta pro nabídky:
18.12.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
800 000 Kč
 
Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost