VHS Turnov - Archiv zakázek

Profil zadavatele

Archiv zakázek

„Václaví – vodovod Rovensko pod Troskami, nový vodní zdroj“

Popis:

Výstavba nového vrtu - cca 150 m a technologické i stavební návaznosti. Důležitá a technicky náročná zakázka pro celý skupinový vodovod s dostatečným časem na její realizaci. Akce dotovaná SFŽP.

Místo:

Město Rovensko pod Troskami

Datum uveřejnění:
28.11.2019, v 16:11:00
Lhůta pro nabídky:
09.01.2020, v 11:00:00
Předp. hodnota:
5 500 000 Kč
 
Detail

„Ohrazenice – rozšíření vodovodu a kanalizace nad požární nádrží“

Popis:

Jednoduchá zakázka - necelých 100 vodovodu a kanalizace a 3 přípojky. Výhodná i v tom, že jde částečně naplánovat termín realizace.

Místo:

Obec Ohrazenice

Datum uveřejnění:
22.11.2019, v 11:00:00
Lhůta pro nabídky:
20.12.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 300 000 Kč
 
Detail

„Turnov – opravy VH sítí v ul. Komenského“

Popis:

Obnova vodohospodářských sítí významné komunikace v Turnově spojená s obnovou komunikace. Cca 400 m sítí a 70 přípojek.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
15.11.2019, v 07:58:00
Lhůta pro nabídky:
18.12.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
13 500 000 Kč
 
Detail

„Přepeře – inženýrské sítě pro výstavbu 3 RD (Na Potůčku)“

Popis:

Výstavba vodovodu v délce 100 m a 3 vodovodní a 3 kanalizační přípojky řešené protlakem pod krajskou komunikací. Možnost po projednání stanovit vlastní termín výstavby.

Místo:

Obec Přepeře

Datum uveřejnění:
20.11.2019, v 19:11:00
Lhůta pro nabídky:
18.12.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
800 000 Kč
 
Detail

„Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace k.ú. Mašov“

Popis:

Jednoduchá zakázka - výstavba vodovodního a kanalizačního řadu pro obytný dům - cca 20 - 30 m. Výhodné pro volbu termínu dle rozhodnutí dodavatele. Současně se očekává realizace delší soukromé části obou přípojek jako navazující akce ze strany majitele nemovitosti.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
20.11.2019, v 19:18:00
Lhůta pro nabídky:
18.12.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
450 000 Kč
 
Detail

Líšný - výstavba ČOV a odkanalizování části obce

Popis:

Výstavba nové ČOV na 190 EO. Dostavba kanalizačního systému - 140 m gravitační kanalizace, 190 m výtlaku a čerpací stanice odpadních vod. Další specifikace dle předmětu zakázky. Velmi přínosná akce pro obec bude hrazena z více finančních zdrojů. Zakázka uveřejněna v systému NEN na profilu VHS Turnov - odkaz je uveden v příloze.

Místo:

Obec Lišný

Datum uveřejnění:
31.10.2019, v 17:35:00
Lhůta pro nabídky:
04.12.2019, v 12:00:00
Předp. hodnota:
18 500 000 Kč
 
Detail

Jilemnice - obnova VH sítí na sídlišti Spořilov - I. etapa

Popis:

Rozsáhlá a významná zakázka. 760 m vodovodu, 410 m kanalizace, cca 90 přípojek, úplná obnova komunikace včetně odvodnění. Výhodné pro možnost zahájení realizace v příznivých klimatických podmínkách hned na začátku stavební sezóny.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
15.10.2019, v 12:22:00
Lhůta pro nabídky:
18.11.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
19 500 000 Kč
 
Detail

Lomnice nad Popelkou - obnova VH sítí v ulici Sportovců

Popis:

Významná zakázka - 230 m kanalizace, 250 m vodovodu, uliční vpusti, armaturní komora, přepojení přípojek, obnova komunikace.

Místo:

Město Lomnice nad Popelkou

Datum uveřejnění:
04.10.2019, v 13:37:00
Lhůta pro nabídky:
12.11.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
9 700 000 Kč
 
Detail

Lomnice nad Popelkou - oprava vodovodu Hrádka

Popis:

Rozsáhlá obnova vodovodů - 850 m, přepojení přípojek, NN přípojka k vodojemu, náročná obnova komunikace včetně gabionových stěn. Výhodná zakázka z důvodu možného zahájení hned na začátku stavební sezóny.

Místo:

Město Lomnice nad Popelkou

Datum uveřejnění:
04.10.2019, v 13:48:00
Lhůta pro nabídky:
05.11.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
11 000 000 Kč
 
Detail

Rokytnice nad Jizerou - obnova ČOV

Popis:

Jedná se o jeden z aktuálně klíčových investičních úkolů VHS Turnov. Celková obnova městské ČOV dle zpracované projektové dokumentace. Akce musí proběhnout za chodu ČOV, proto je rozložena na dva roky a navíc s omezením během zimního maximálního zatížení ČOV.

Místo:

Město Rokytnice nad Jizerou

Datum uveřejnění:
20.09.2019, v 10:35:00
Lhůta pro nabídky:
31.10.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
22 500 000 Kč
 
Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost