VHS Turnov - Archiv zakázek

Profil zadavatele

Archiv zakázek

PD na rekonstrukci vodojemu Strážník

Popis:

Vypracování PD na kompletní rekonstrukci vodojemu a vybudování nové přípojky nn.

Místo:

Obec Benešov u Semil

Datum uveřejnění:
18.04.2019, v 08:24:00
Lhůta pro nabídky:
08.05.2019, v 12:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Semily - Rekonstrukce a výstavba VH sítí v lokalitě Pod Vartou

Popis:

Významná zakázka - odkanalizování území včetně čerpací stanice,přeložka vodovodu, obnova zasažených komunikací. Výhodné pro uchazeče - větší možnost plánování termínu realizace akce s ohledem na kapacitní vytížení firmy.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
15.03.2019, v 14:14:00
Lhůta pro nabídky:
16.04.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
9 800 000 Kč
 
Detail

„Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sněhov“

Popis:

Zajímavá zakázka - cca 1,4 km vodovodu v materiálu PE RC 2, přepojení cca 40 kusů přípojek a dílčí stavební oprava vodojemu. Obnova zasažených komunikací. Rozdělení zakázky do dvou etap 2019 + 2020 z důvodu optimálního zabezpečení financování. Výhodné z pohledu využití volných kapacit uchazečů - možnost nastavení vlastních termínů výstavby.

Místo:

Obec Malá Skála

Datum uveřejnění:
15.02.2019, v 13:25:00
Lhůta pro nabídky:
14.03.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
8 900 000 Kč
 
Detail

„Ohrazenice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. u školky“

Popis:

Rekonstrukce sítí v obecní komunikaci. Poté bude následovat aktivita ČEZ, která zabezpečí i následnou kompletní obnovu silnice. Rekonstrukce 290 m vodovodu PE 100, RC + kanalizace 230 m PVC SN 12 DN 13, včetně přepojení přípojek.

Místo:

Obec Ohrazenice

Datum uveřejnění:
08.02.2019, v 13:55:00
Lhůta pro nabídky:
12.03.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
4 500 000 Kč
 
Detail

„Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky“

Popis:

Rekonstrukce 820 m vodovodu včetně přepojení několika přípojek a výstavby nových. Následná obnova komunikace.

Místo:

Obec Rakousy

Datum uveřejnění:
08.02.2019, v 14:00:00
Lhůta pro nabídky:
12.03.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
5 700 000 Kč
 
Detail

Rokytnice nad Jizerou - PD - Optimalizace vodovodů a oprava kanalizace v lokalitě Koupaliště

Popis:

Zpracování projektových dokumentací dle specifikace výzvy. Jde o projektové řešení optimalizací tras cca 1,6 km vodovodu, přepojení desítek přípojek, odpojení vodojemu a dílčí opravy kanalizace.Současně požadujeme další inženýrské činnosti dle požadavků v poptávce.

Místo:

Město Rokytnice nad Jizerou

Datum uveřejnění:
12.02.2019, v 15:22:00
Lhůta pro nabídky:
07.03.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Zabezpečení činností TDS a koordinátora bezpečnosti při akci Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa“

Popis:

Výkon činností TDS a koordinátora bezpečnosti na technicky náročné investiční akci. Navíc bude nutná součinnost s dodavatelem a investorem silniční obnovy. Dle specifikace.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
29.01.2019, v 15:38:00
Lhůta pro nabídky:
19.02.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa“

Popis:

Složitá a náročná vodohospodářská zakázka. Realizovaná v souběhu s významnou zakázkou obnovy krajských komunikací. Předpokládá se realizace po etapách, pravděpodobné ukončení až v roce 2020. Kanalizace cca 640 m v materiálu KT, HOBAS, ŽB a TLT, většinou ve velkých profilech. Vodovodu cca 630 m v materiálu TLT a PE RC. Přepojení cca 3 ks kanalizačních a cca 10 ks vodovodních přípojek. Součástí je také výstavba dvou soutokových (spojných) monolitických železobetonových komor a dvou oddělovacích prefabrikovaných železobetonových komor, oprava dvou betonových kanalizačních přechodů vyvložkováním oprava a další dílčí činnosti ( kanalizace Prouskova ul.)

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
11.12.2018, v 14:50:00
Lhůta pro nabídky:
28.01.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
22 000 000 Kč
 
Detail

„Jilemnice – vodovod Bátovka I. stavba, II. část“

Popis:

Výstavba vodovodu LT DN 125, cca 320 m. Souběžně s ním pak cca 180 m vodovodu PE 100 RC. Dále pak výstavba železobetonové přerušovací komory včetně jejího vystrojení. Jde o investiční aktivity související s celkovou obnovou vodovodního přivaděče Bátovka.

Místo:

Obec Benecko

Datum uveřejnění:
19.12.2018, v 10:25:00
Lhůta pro nabídky:
28.01.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
5 700 000 Kč
 
Detail

„Příkrý – doplňkový zdroj vody, 2. etapa“

Popis:

Odborně zajímavá a mimořádně přínosná zakázka pro region města Semily. Zakázka je příhodná pro vytvoření zajímavé reference pro dodavatelské firmy. Akce podporovaná prostředky SFŽP ČR. Vystrojení nových vrtů, jejich propojení na sousední úpravnu vody, zabezpečení ASŘ, zprovoznění a doprovodné investice dle zadání( např. včetně domovní ĆOV).

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
11.12.2018, v 15:35:00
Lhůta pro nabídky:
22.01.2019, v 11:00:00
Předp. hodnota:
5 000 000 Kč
 
Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost