VHS Turnov - Archiv zakázek

Profil zadavatele

Archiv zakázek

Semily - PD rekonstrukce a výstavba VH sítí v sídlišti Na Olešce a v lokalitě Pod Vartou

Popis:

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce a výstavby vodohospodářských sítí na dvě sousední městské lokality. Přibližný rozsah sítí je 900 m vodovodu, 850 m kanalizace, 700 m dešťové kanalizace a desítky přípojek. Součástí vykonávaných činností bude i inženýrská činnost a revize (aktualizace) již zpracovaného projektu na odkanalizování v jedné z lokalit.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
12.01.2018, v 09:50:00
Lhůta pro nabídky:
15.02.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Rokytnice nad Jizerou - výstavba vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Vilémov a prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici

Popis:

Výstavba vodovodu v okrajové části města a prodloužení sítí v zástavbě v Dolní Rokytnici. Celkem cca 2,3 km vodovodů a cca 50 přípojek, 350 m kanalizace a 15 přípojek. Součástí akce je obnova zasažených komunikací a doprovodná výstavba jednoho úseku veřejného osvětlení. Investor očekává stavbu na obou částech najednou. Financování díla používá více dotačních zdrojů.

Místo:

Město Rokytnice nad Jizerou

Datum uveřejnění:
21.12.2017, v 14:55:00
Lhůta pro nabídky:
13.02.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
18 000 000 Kč
 
Detail

PD "Líšný - výstavba čistírny odpadních vod a odkanalizování části obce"

Popis:

Vypracování projektové dokumentace a další inženýrské činnosti dle poptávky. Předmětem je výstavba ČOV (190 EO) a výstavba cca 0,6 km kanalizačního řadu včetně souvisejících stavebních objektů dle obsahu poptávky.

Místo:

Obec Lišný

Datum uveřejnění:
11.01.2018, v 09:55:00
Lhůta pro nabídky:
01.02.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Lomnice nad Popelkou - oprava VH sítí v ulici Za Školou

Popis:

Oprava vodovodu - cca 320 m, kanalizace cca 420 m + přepojení, nebo výměny veřejných částí přípojek. Součástí akce je plná obnova zasažené komunikace.

Místo:

Město Lomnice nad Popelkou

Datum uveřejnění:
21.12.2017, v 15:00:00
Lhůta pro nabídky:
30.01.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
9 900 000 Kč
 
Detail

Semily – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Špidlenova

Popis:

Rekonstrukce sítí v centrální ulici města. Jde o 130 m vodovodu - litina DN 80 +12 přípojek a o 110 m kanalizace - kamenina DN 400 + 22 přípojek. Poté bude následovat kompletní obnova stavbou zasažené komunikace.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
18.12.2017, v 16:16:00
Lhůta pro nabídky:
25.01.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
4 800 000 Kč
 
Detail

Studie zajištění správy a provozování vodovodů a kanalizací v majetku VHS Turnov od roku 2021

Popis:

Vypracování odborné studie, její projednání a popis potřebných činností po výběru zvoleného řešení.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
22.12.2017, v 10:39:00
Lhůta pro nabídky:
25.01.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Jilemnice - prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem - III.etapa

Popis:

Další etapa výstavby vodohospodářských sítí v budoucí bytové zóně. Prodloužení 250 m vodovodu, 230 m tlakové kanalizace a 7 přípojek.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
18.12.2017, v 14:01:00
Lhůta pro nabídky:
23.01.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 400 000 Kč
 
Detail

Zajištění činnosti TDS při akci "Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova“

Popis:

Zabezpečení TDS a dalších inženýrských činností dle poptávky v období 02 - 10/2018. Investiční akce představuje obnovu vodovodu a kanalizace včetně přípojek na úseku cca 300 m a následnou obnovu komunikace.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
05.01.2018, v 14:22:00
Lhůta pro nabídky:
22.01.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Zajištění činnosti TDS při akcích „Turnov – oprava VH sítí v ul. Palackého“a "Přepeře – výstavba VH sítí včetně komunikace pro 7 RD“

Popis:

Zajištění činnosti TDS a dalších inženýrských činností na dvou souběžně probíhajících akcích dle poptávky.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
05.01.2018, v 15:11:00
Lhůta pro nabídky:
22.01.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Jilemnice - obnova vodohospodářských sítí v Metyšově ulici

Popis:

Oprava vodovodního řadu o délce 240 m a rekonstrukce kanalizačních přípojek ke 4 objektům. Následně bude provedena obnova povrchu komunikace.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
14.12.2017, v 08:30:00
Lhůta pro nabídky:
19.01.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
2 700 000 Kč
 
Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost