VHS Turnov - Archiv zakázek

Profil zadavatele

Archiv zakázek

Turnov – opravy VH sítí v ul. Palackého“.

Popis:

Oprava cca 100 m kanalizace(kamenina) a cca 200m vodovodu (litina). Přípojky k 13 objektům. Dílčí náročnost - nutnost provizorního vodovodu a část vodovodu bude upevněna na mostní konstrukci náhonu Jizery. Oprava sítí bude realizována těsně před navazující rekonstrukcí komunikace ze strany Libereckého kraje.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
01.12.2017, v 13:17:00
Lhůta pro nabídky:
04.01.2018, v 11:00:00
Předp. hodnota:
3 100 000 Kč
 
Detail

Turnov, Ohrazenice, Přepeře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích – I. etapa“

Popis:

Náročná a rozsáhlá zakázka na centrálních komunikacích města a sousedních obcí. Rozsah cca: 1,1 km kanalizace, 2,4 km vodovodu, 62 kanalizačních přípojek o celkové délce cca 0,8 km, 122 vodovodních přípojek o celkové délce cca 0,8 km - vše specifikováno v obsahu výzvy. Předpoklad realizace nejméně na třech stavebních úsecích najednou. Požadavek na rychlé provádění akce. Naopak určitým zjednodušením prováděných prací je skutečnost, že je součástí zakázky převážně jen jednoduchá obnova komunikací po stavbě z důvodu navazujících prací na rekonstrukce komunikací. Po této zakázce bude pravděpodobně v roce 2018 vyhlášena k realizaci druhá etapa tohoto rozsáhlého díla.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
10.11.2017, v 14:17:00
Lhůta pro nabídky:
19.12.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
33 000 000 Kč
 
Detail

Přepeře – výstavba VH sítí včetně komunikace pro 7 RD

Popis:

Výstavba vodohospodářských sítí a příjezdové komunikace do připravované bytové zóny. Stručný popis rozsahu zakázky - cca 120 m vodovodu a kanalizace včetně sedmi přípojek, nová komunikace včetně cca 90 m odvodnění.

Místo:

Obec Přepeře

Datum uveřejnění:
09.11.2017, v 15:58:00
Lhůta pro nabídky:
07.12.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
2 100 000 Kč
 
Detail

Zabezpečení činností TDS a koordinátora BOZP při akci "Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“

Popis:

Zabezpečení činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle specifikace ve výzvě. Termíny stavby 02/2018 - 06/2019, k tomu další činnosti dle časové specifikace.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
04.10.2017, v 14:02:00
Lhůta pro nabídky:
07.11.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

Popis:

Předmětem zakázky je rekonstrukce dvou stávajících vodojemů a výstavba nového věžového vodojemu v Ohrazenicích, dále výstavba litinových vodovodních řadů délky 3,9 km z Ohrazenic do Turnova. Součásti zakázky je také obnova komunikací dotčených stavbou. Stavba bude probíhat na území Ohrazenic a Turnov - Vesecko.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
14.09.2017, v 09:20:00
Lhůta pro nabídky:
02.11.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
64 000 000 Kč
 
Detail

Semily – PD rekonstrukce a výstavba VH sítí v sídlišti Na Olešce a v lokalitě Pod Vartou

Popis:

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce a výstavby vodohospodářských sítí na dvě sousední městské lokality. Přibližný rozsah sítí je 900 m vodovodu, 850 m kanalizace, 700 m dešťové kanalizace a desítky přípojek. Součástí vykonávaných činností bude i inženýrská činnost a revize (aktualizace) již zpracovaného projektu na odkanalizování v jedné z lokalit.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
30.08.2017, v 16:20:00
Lhůta pro nabídky:
26.09.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Úpravna vody Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody

Popis:

Kompletní rekonstrukce stavební části a technologie úpravny vody Nudvojovice. S tím souvisí stavební a technologická rekonstrukce podzemních vrtů, stavba 723 m vodovodního výtlaku.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
03.08.2017, v 11:30:00
Lhůta pro nabídky:
22.09.2017, v 11:30:00
Předp. hodnota:
49 000 000 Kč
 
Detail

Jilemnice – PD - změna systému odkanalizování tří lokalit

Popis:

Vypracování projektových dokumentací na řešení vodohospodářských sítí pro tři lokality ve městě. S ohledem na komplikovanost řešení odvedení dešťových vod z kanalizačního systému města požadujeme v úvodní fázi zpracování jednotlivé studie řešení a až po jejich odsouhlasení bude zahájena vlastní projekční činnost. Očekávaný rozsah řešení - cca 2,7 km kanalizace, 1,2 km vodovodu a velké množství přípojek. Součástí zakázky je požadované zabezpečení dalších inženýrských činností.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
22.08.2017, v 15:33:00
Lhůta pro nabídky:
14.09.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Zajištění činností TDS a koordinátora BOZP - Úpravna vody Nudvojovice

Popis:

Zajištění činností technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a další inženýrské činnosti dle požadavku v zadání. Rozsah zakázky pro TDS - 2800 hodin. Časový termín činností - 10/2017 - 10/2019. Významná investiční akce dotovaná z více dotačních zdrojů.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
14.08.2017, v 16:27:00
Lhůta pro nabídky:
12.09.2017, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Příkrý - doplňkový zdroj vody, 1. etapa

Popis:

Realizace maximálně 6-ti hydrogeologických vrtů o hloubce cca 80 m a ostatní činnosti vymezené v předmětu zakázky.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
28.07.2017, v 12:37:00
Lhůta pro nabídky:
05.09.2017, v 10:00:00
Předp. hodnota:
1 700 000 Kč
 
Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost