VHS Turnov - Archiv zakázek

Profil zadavatele

Archiv zakázek

TDI - Jilemnice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici

Popis:

Činnost TDI a ostatní inženýrské činnosti dle obsahu veřejné poptávky. Únor - říjen 2017. Vodovod 750 m a přepojení přípojek, kanalizace 620 m a přepojení přípojek. Obnova povrchů komunikace pouze v rýze.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
14.11.2016, v 11:02:00
Lhůta pro nabídky:
02.12.2016, v 10:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Jilemnice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici

Popis:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka - veřejné poptávkové řízení. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na frekventované příjezdové komunikaci do města. Předmětem akce je rekonstrukce vodovodu - TLT DN 80, 100, 150 o celkové délce cca 760 m a přepojení přípojek. Součástí je také rekonstrukce kanalizace DN 300,kamenina o celkové délce 620m a přepojení přípojek. Součástí budou také doprovodné investice dle podmínek a uvedení pozemků v komunikaci do původního asfaltového krytí ve stavební rýze. Po této akci bude v roce 2018 následovat rekonstrukce komunikace, chodníků a výstavba souvisejících investic realizovaná majitelem komunikace - Libereckým krajem, a to s pomocí dotačního titulu. Předpoklad realizace akce 02/2017 - 15.08.2017.

Místo:

Město Jilemnice

Datum uveřejnění:
20.10.2016, v 14:10:00
Lhůta pro nabídky:
29.11.2016, v 11:00:00
Předp. hodnota:
12 000 000 Kč
 
Detail

PD " Turnov - rekonstrukce a opravy VH sítí v ulicích Komenského, Markova, Palackého, Pekařova, Boženy Němcové a Sobotecká"

Popis:

Vypracování projektových dokumentací na rekonstrukci, nebo opravu vodohospodářských sítí v šesti ulicích v Turnově. Současná realizace inženýrských činností dle požadovaných podkladů. Jde o cca 2 km vodovodů a 1,75 km kanalizace a doprovodná projekční příprava veřejných částí přípojek k objektům. Rekonstrukce sítí bude předcházet očekávaným rekonstrukcím komunikací v majetku města, nebo Libereckého kraje. Nutno proto komunikovat s projektanty obnovy komunikací.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
30.09.2016, v 15:50:00
Lhůta pro nabídky:
31.10.2016, v 11:00:00
Předp. hodnota:
neuveřejněna
 
Detail

Turnov - havarijní oprava kanalizace ul. Jiráskova

Popis:

Oprava 51 m, kanalizační potrubí z litiny, DN 300. Komplikovanější území - privátní zahrady, obnova části dlážděné komunikace, atd. Zajímavá stavba pro reference firmy. Předpoklad realizace - konec září - polovina listopadu.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
27.07.2016, v 11:00:00
Lhůta pro nabídky:
31.08.2016, v 11:00:00
Předp. hodnota:
800 000 Kč
 
Detail

Semily - Výstavba VH sítí na BZ Za Policií

Popis:

Výstavba kanalizace 150 m PVC DN300, vodovodu 160 m HDPE D90 a čtyř připojení. Jednoduché zasíťování budoucí bytové zóny. Součástí zakázky je i instalace výtokového stojanu v blízké lokalitě.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
02.08.2016, v 06:11:00
Lhůta pro nabídky:
31.08.2016, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 500 000 Kč
 
Detail

Malá Skála - odkanalizování lokality U Nádraží, I.etapa

Popis:

Výstavba kanalizace cca 260 m, PVC DN 250, DN 300. Oprava výústního objektu, přepojení přípojek a obnova komunikace. Termín realizace 09 - 11/2016. Možnost dokončení finální obnovy povrchů komunikace na jaře 2017.

Místo:

Obec Malá Skála

Datum uveřejnění:
30.06.2016, v 15:13:00
Lhůta pro nabídky:
01.08.2016, v 11:00:00
Předp. hodnota:
2 500 000 Kč
 
Detail

Zabezpečení činností TDI při akci " Malá Skála - odkanalizování lokality U Nádraží - I. etapa"

Popis:

Zabezpečení inženýrských činností dle požadavků v období 08-12/2016.

Místo:

Obec Malá Skála

Datum uveřejnění:
30.06.2016, v 15:20:00
Lhůta pro nabídky:
01.08.2016, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Benecko - přeložka vodovodu Štěpanická Lhota

Popis:

Cca 400 m vodovodu, 12 přípojek. PE 100, SDR 11. Obnova komunikace zpět do štěrkového řešení.

Místo:

Obec Benecko

Datum uveřejnění:
04.07.2016, v 09:34:00
Lhůta pro nabídky:
01.08.2016, v 11:00:00
Předp. hodnota:
1 200 000 Kč
 
Detail

Vyskeř - rekonstrukce vodovodu Mladostov

Popis:

Cca 1100 m vodovodu, podzemní hydranty, přepojení přípojek.PE 100, SDR 11. Výhodou zakázky je, že se vodovod většinově nepokládá do komunikací.

Místo:

Obec Vyskeř

Datum uveřejnění:
04.07.2016, v 09:45:00
Lhůta pro nabídky:
01.08.2016, v 11:00:00
Předp. hodnota:
2 600 000 Kč
 
Detail

Výměna prvků ASŘ na vodárenských objektech

Popis:

Výměna ovládacích prvků na 15 objektech. Na jednom z nich navíc výměna celé elektroinstalace. Základní prvky ze systému od výrobce Schneider elektric. Objekty v různých lokalitách na území VHS.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
04.07.2016, v 10:00:00
Lhůta pro nabídky:
01.08.2016, v 11:00:00
Předp. hodnota:
 
Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost