VHS Turnov - Aktuální zákazky

Profil zadavatele

Aktuální zákazky

Turnov, Ohrazenice, Přepeře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích – I. etapa“

Popis:

Náročná a rozsáhlá zakázka na centrálních komunikacích města a sousedních obcí. Rozsah cca: 1,1 km kanalizace, 2,4 km vodovodu, 62 kanalizačních přípojek o celkové délce cca 0,8 km, 122 vodovodních přípojek o celkové délce cca 0,8 km - vše specifikováno v obsahu výzvy. Předpoklad realizace nejméně na třech stavebních úsecích najednou. Požadavek na rychlé provádění akce. Naopak určitým zjednodušením prováděných prací je skutečnost, že je součástí zakázky převážně jen jednoduchá obnova komunikací po stavbě z důvodu navazujících prací na rekonstrukce komunikací. Po této zakázce bude pravděpodobně v roce 2018 vyhlášena k realizaci druhá etapa tohoto rozsáhlého díla.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění: Lhůta pro nabídky: Předp. hodnota:  
10.11.2017, v 14:17:00 19.12.2017 11:00:00 33 000 000 Kč Detail

Přepeře – výstavba VH sítí včetně komunikace pro 7 RD

Popis:

Výstavba vodohospodářských sítí a příjezdové komunikace do připravované bytové zóny. Stručný popis rozsahu zakázky - cca 120 m vodovodu a kanalizace včetně sedmi přípojek, nová komunikace včetně cca 90 m odvodnění.

Místo:

Obec Přepeře

Datum uveřejnění: Lhůta pro nabídky: Předp. hodnota:  
09.11.2017, v 15:58:00 07.12.2017 11:00:00 2 100 000 Kč Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost