VHS Turnov - Aktuální zákazky

Profil zadavatele

Aktuální zákazky

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

Popis:

Předmětem zakázky je rekonstrukce dvou stávajících vodojemů a výstavba nového věžového vodojemu v Ohrazenicích, dále výstavba litinových vodovodních řadů délky 3,9 km z Ohrazenic do Turnova. Součásti zakázky je také obnova komunikací dotčených stavbou. Stavba bude probíhat na území Ohrazenic a Turnov - Vesecko.

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění: Lhůta pro nabídky: Předp. hodnota:  
14.09.2017, v 09:20:00 02.11.2017 11:00:00 64 000 000 Kč Detail

Semily – PD rekonstrukce a výstavba VH sítí v sídlišti Na Olešce a v lokalitě Pod Vartou

Popis:

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce a výstavby vodohospodářských sítí na dvě sousední městské lokality. Přibližný rozsah sítí je 900 m vodovodu, 850 m kanalizace, 700 m dešťové kanalizace a desítky přípojek. Součástí vykonávaných činností bude i inženýrská činnost a revize (aktualizace) již zpracovaného projektu na odkanalizování v jedné z lokalit.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění: Lhůta pro nabídky: Předp. hodnota:  
30.08.2017, v 16:20:00 26.09.2017 11:00:00 Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost